Personliga intervjuer

De finns två metoder för att samla in marknadsdata. Den ena är att kommunicerar med de svarande, den andra är att observerar beteendet hos personer. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

När det gäller den sista metoden är det enbart beteendet som kan studeras, inte kunskaper, värderingar eller åsikter. 

Personliga intervjuer ger stor möjlighet till flexibilitet. Beroende på vad den intervjuade svarar ställs olika följdfrågor. Är naturligtvis ett dyrt sätt att skaffa information på, men den som intervjuar har stor kontroll och kan lägga märke till formuleringar och kroppsspråk. Rekommenderas för det lilla företaget som behöver information ”på djupet” i en viss beslutssituation. 

Fördelar personliga intervjuer: 
Flexibiliteten, ganska snabb, man når rätt person, möjlighet till långa intervjuer med kunskapsfrågor. 

Nackdelar personliga intervjuer: 
Kostar mycket, speciellt om utbildad intervjuare krävs. Kan kräva en hel del efterarbete med sammanställning och analys, särskilt om personen är intervjuad ”på djupet”.

Läs mer om:
Marknadsundersökning

Lämna en kommentar