Personräknare

En personräknare är teknisk utrustning för att kunna räkna antalet inidivider som passerar en given punkt. Personräknare har flera användningsområden, bland annat att skaffa besöksstatistik i affärer och kulturinstitutioner och avgöra antalet personer som använder en viss väg. I många fall är de kombinerade med vändkors eller andra spärrfunktioner.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Personräknare förekommer i flera olika varianter, där de enklaste är handhållna knappförsedda maskiner som personalen manuellt klickar för varje passerande individ. Mer avancerade personräknare har tekniska metoder för att avgöra att en person passerar och antalet personer. Exempelvis finns 3d-kamera och radarsensor, värmekamera och infraröda sensorer.

Radarsensor skapar ett tredimensionellt fält. När en människa passerar igenom detta så räknas person utifrån den luft som varje människa trycker framför sig. Detta medför att oavsett om personen går tillsammans med en grupp människor så räknas varje individ för sig. Undersökningar har visat att den är 99% tillförlitlig.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar