Producentansvar

Producentansvar innebär att det är producenten som har ansvaret för att avfallet samlas in, transporteras bort, återanvänds eller bortskaffas på ett sådant sätt att det är miljömässigt godtagbart.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Regeringen föreskriver vem det är som har producentansvar. För närvarande gäller det områdena bilar, däck, returpapper, förpackningar, glödlampor och vissa belysningsarmaturer.

Det bör också påpekas att den som importerar eller säljer en vara eller förpackning benämns producent.
 

Den kommunala renhållningsskyldigheten

Kommunerna är skyldiga att ta hand om hushållsavfall. De ansvarar alltså för att hushållsavfallet transporteras till behandlingsanläggningar, att det återvinns eller bortskaffas.

En del av det avfall som verksamheter, företag, producerar benämns också hushållsavfall. Exempel på sådant avfall är det som uppkommer i en kontorsverksamhet, personalmatsalar och restauranger, affärer och även industrier.

Det avfall som går under beteckningen producentansvar är inte något som kommunerna hanterar utan det är helt och hållet producentens ansvar.

Varje kommun har en egen renhållningsordning som innehåller de föreskrifter som gäller för just den kommunen.

Läs mer om:
Miljöbalken

Lämna en kommentar