Prokurist

Om du vill att någon ska kunna företräda dig i allt som gäller din närings-verksamhet kan du ge denna person en handelsfullmakt ­– en prokura.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Personen som företräder dig kallas prokurist. En prokura kan du även ge till en juridisk person.

En skriftlig prokura medför rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och myndigheter. En prokura kan även ges till flera personer så att den endast kan användas av dem gemensamt (kollektivprokura). En prokura med särskilt bemyndigande ger prokuristen rätt att överlåta, ansöka om inteckning i eller upplåta rättighet i näringsidkarens fasta egendom eller tomträtt.

Det går inte att registrera några begränsningar i prokuran, som till exempel att den bara ska gälla viss tid, bara bankärenden eller viss begränsad egendom.

En prokurist behöver inte vara registrerad hos Bolagsverket för att prokuran ska gälla men det kan vara enklare att kontrollera prokuran om den är registrerad.
 

Registrera en prokura och prokurist

Vill du registrera en skriftlig prokura skickar du in den i original eller som bestyrkt kopia till Bolagsverket. För en prokura med särskilt bemyndigande eller kollektivprokura räcker det med en skriftlig redogörelse av innehållet. Du måste också skicka in personuppgifter för prokuristen.

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar