Rättsläge

Rättsläget är den juridiska uppfattningen om hur en viss lagregel ska tolkas eller om regelverket inom ett rättsområde.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Gällande rätt, och sålunda även rättsläget kring allting, definieras genom lagar, rättspraxis och i vissa rättssystem av förarbeten och även sedvänja. Om svaret på hur en viss företeelse skall behandlas juridiskt ej står att finna i någon av dessa rättskällor, eller om rättskällorna inbördes säger emot varandra utan att en prioriteringsordning kan meddela vad som gäller, anses rättsläget kring företeelsen oklart.

Är rättsläget kring någonting oklart fordras att någon juridiskt vägledande instans gör det klart, exempelvis att nya tydliga lagar stiftas, genom ett domstolsavgörande i högsta instans, eller i Sverige kanske genom ett uttalande av Justitiekanslern eller någon av Riksdagens ombudsmän.

Läs mer om:
Rättssäkerhet
Rättstrygghet
Rättsförhållande
Rättspraxis

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar