Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningar registreras av Lantmäteriet. Vänd dig dit om du har frågor eller funderar på att bilda en samfällighetsförening. Här kan du läsa en sammanfattning av vad en samfällighetsförening är.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Varför bildas en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, parkerings-platser och skogsområden.
 

Registreras hos Lantmäteriet

För att bilda en samfällighetsförening räcker det med att en delägare i en samfällighet vill det. Delägaren kontaktar Lantmäteriet som håller ett sammanträde dit alla delägare är kallade. Vid sammanträdet ska man anta stadgar och välja en styrelse. Efter sammanträdet är styrelsens första uppgift att ansöka om registrering av föreningen hos Lantmäteriet.
 

Skicka uppgifter till Lantmäteriet varje år

Lantmäteriet har ett register över alla samfällighetsföreningar. Uppgifterna i registret ska uppdateras efter varje årsmöte (föreningsstämma). Varje år måste ni därför skicka protokollet från årsmötet till Lantmäteriet. Även om ni inte har gjort några ändringar i exempelvis styrelsen.

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar