Skalföretag

Skalföretag kallas företag utan signifikant kapital eller någon aktivitet. Skalföretag i sig är inte illegala, och de kan ha legitima affärsaktiviteter. De är dock en huvudkomponent i kriminell ekonomi, en del baserade i så kallade skatteparadis men också sådana företag som lämnas kvar efter tömning på all substans av värde till nybildade bolag utan att motsvarande skulder följer med till de nya bolagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ofta är de formellt registrerade ansvariga för skalföretagen helt medellösa så kallade målvakter, som skrivit under samtliga handlingar vid försäljningen av tillgångarna, registrerats som ägare, styrelse och verkställande direktörer mot en i sammanhanget obetydlig ersättning. Skuldsidan består vanligen av obetalda personalskatter, sociala avgifter, momsskulder och målvakterna är inte sällan svårt skadade alkohol- eller narkotikamissbrukare.

En variant på skalbolagsbildning är att en partner i ett äktenskap han/hon avser att lämna i förväg arrangerar tömning av ett gemensamt ägt familjeföretag, så att endast skulder finns att bodela då tillgångarna förskingrats till något bolag där en part är enskild ägare till samtlig tidigare gemensam verksamhet och dess tillgångar.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar