Skatteplanering

Skatteplanering är att aktivt planera för att betala låg skatt. Skatteplanering i sig är vanligen inte olaglig; den syftar till att under gällande lagar betala så lite som möjligt i skatt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Skatteplanering kan, trots sin laglighet, väcka moralisk indignation. Ett exempel på sådana fall är affären med Sveriges justitieminister Ove Rainer 1983. Även internationella företags löpande arbete för att med transferpriser lägga sina vinster i länder med låg beskattning väcker då och då uppmärksamhet, bland annat bland kritiker till den ekonomiska globaliseringen.

Det finns i Sverige en särskild lag, kallad skatteflyktslagen, som säger att ett förfarande som är formellt lagligt kan anses olagligt om det bryter mot skattelagens anda. Den finns för att täppa till kryphål som kan finnas.

Läs mer om:
Skatter

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar