Tillståndsplikt

Myndigheterna har klassificerat en del verksamheter som lite mer farliga för miljön och för människor. Att få bedriva en sådan verksamhet kräver tillstånd av berörd myndighet. På det sättet har myndigheterna en viss "kontroll" över vad verksamheten kan ställa till med. Genom tillståndet ställs också krav på en årlig miljörapport. Självklart krävs även en mer långtgående egenkontroll i en tillståndspliktig verksamhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I § 20 står följande:

Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt vad som föreskrivs med stöd av 9 kap. 6 § första stycket skall den som utövar verksamheten varje år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten. Detta gäller också den som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § andra stycket. I miljörapporten skall redovisas de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla villkoren i ett tillståndsbeslut och resultaten av dessa åtgärder.

För vissa verksamheter finns krav på att mätningar och provtagningar regel- bundet genomförs. Andra krav kan vara riskvärdering av verksamheten, en kemi- kalieförteckning för företag som hanterar sådana i sin verksamhet, en lista över hur ansvaret är fördelat när det gäller miljöverksamheten etc.

Vilka som är tillståndspliktiga verksamheter och anmälningspliktiga verk- samheter står i:

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Läs mer om:
Miljöbalken
Egenkontroll

Lämna en kommentar