Tolkningsföreträde

Tolkningsföreträde innebär att en person/grupp/ideologisk riktning har förtur på tolkningen av ett avtal eller dylikt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Tolkningsföreträde i en organisation är vanligen bestämt i stadgarna. Det kan till exempel ligga hos organisationens revisor. I civilrättsliga avtal kan tolkningen komma att avgöras av domstol.

Om kollektivavtal innehåller föreskrifter om medbestämmanderät för arbetstagarna i frågor som avser ingående och upphörande av anställningsavtal, ledningen och fördelningen av arbetet och verksamhetens bedrivande och tvist uppkommer om tillämpningen gäller enligt 33 § MBL arbetstagarpartens mening till dess tvisten har slutligt prövats.

Läs mer om:
Civilrätt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar