Traditionsprincipen

Traditionsprincipen, är en princip som tillämpas vid till exempel köp eller pantsättning av fysiskt objekt. Redan avtalet om köp eller pantsättning grundar rättigheter och skyldigheter mellan avtalsparterna. För att köpet eller pantsättningen ska skyddas sakrättsligt måste föremålet överlämnas och mottas av köparen eller panthavaren. Detta betecknas att föremålet traderas eller att tradition har skett. Genom traditionen skyddas köparen mot säljarens borgenärer eller panthavaren mot pantsättarens borgenärer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Köp som sker utan tradition (när egendomen förblir hos säljaren) kan i vissa fall bli giltiga mot säljarens borgenärer. Dessa fall regleras i Sverige i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva eller när det gäller konsumentköp i konsumentköplagen.

Den 14 mars 2013 beslutade regeringen att tillsätta en utredning angående traditionsprincipens eventuella avskaffande till förmån för avtalsprincipen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Tradition (juridik)
Tradition är en juridisk term för överlämnande. Den används främst för att beskriva att saken fysiskt har överlämnats (traderats) till annan part.

Läs mer om:
Besittning
Besittningsskydd
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar