Upphovsmannakonto

För fria kulturarbetare är det ofta så att det kan gå lång tid mellan det att kostnader läggs ned och att intäkter kommer in. Intäkterna är också ofta mycket varierande.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns dock möjlighet att jämna ut inkomsterna mellan olika beskattningsår. Det gör man genom att sätta in pengar på ett s.k. upphovsmannakonto. Det blir då en minuspost (avdrag) från inkomsterna ett visst beskattningsår och en pluspost (intäkt) det beskattningsår pengarna tas ut från kontot. För att få avdrag gäller kravet att du är upphovsman enligt SFS 1960:729. 
 

Vem är upphovsman?

Upphovsman är den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. Sådana verk kan vara

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 1. skönlitterära eller beskrivande framställningar i skrift eller tal 
   
 2. musik eller sceniska verk 
   
 3. filmverk eller alster av bildkonst 
   
 4. byggnadskonst eller brukskonst
   
 5. verk som kommit till uttryck på annat sätt.

Något krav på konstnärligt värde ställs inte. Däremot måste verken ha en viss individuell prägel. Prestationer av mer alldaglig och rutinmässig karaktär omfattas däremot inte. Hit räknas t.ex. meddelanden, notiser, faktasamman- ställningar och enklare nyttoföremål samt journalfilmer som endast registrerar ett händelseförlopp.

Du kan inte göra insättning på upphovsmannakonto för intäkter från försäljning av rätten till dina fotografier. Om fotografiet ingår i t.ex. ett sceniskt verk, räknas ersättningen däremot som ren upphovsmannaintäkt varför du kan använda dig av ett upphovsmannakonto.

Läs mer om:
Skatter

Källa
Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar