Utlandsregistrerade fonder

Svenska fondbolag kan välja att registrera vissa fonder i utlandet. Det är i regel fördelaktigare skatteregler för själva fonden – vilket även gynnar fondandelsägarna - som är motivet till detta. De förmånligare skattereglerna kan ge något högre avkastning men har ingenting med placeringsinriktningen att göra.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

En Luxemburgregistrerad fond kan exempelvis vara en ”Sverigefond” som placerar i svenska aktier. För fondandelsägare i Sverige gäller samma skatteregler som om fonden var registrerad i Sverige. Fonder registrerade i exempelvis Luxemburg lämnar i regel inte utdelning. De behöver inte heller göra detta för att undvika dubbelbeskattning. Alla inkomster kan därmed sparas i fonden utan att andelsägaren behöver betala någon skatt. Först när man säljer andelar i dessa fonder inkomstbeskattas den eventuella vinsten. Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.
 

Läs mer om:
Fondsparande

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar