Utländska fonder

Att placera i utländska fonder kan vara attraktivt för den som anser att det utbud av fonder som svenska fondbolag erbjuder är otillräckligt t.ex. vad gäller olika placeringsinriktningar och/eller risknivåer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För att spara i utländska fonder – d v s i ett icke-svenskt fondbolags fonder – krävs ofta en depå. Vid köp och försäljning av fondandelar noterade i utländsk valuta tillkommer i regel en kostnad för valutaväxling. Vid utlandsplaceringar tillkommer även en valutarisk dvs. en risk att valutan i det land där placeringen görs utvecklas ofördelaktigt gentemot den svenska kronan. Köp och försäljning av fondandelar kan även ta längre tid än motsvarande köp och försäljning av andelar i svenska fondbolag.

Utländska fondbolag får marknadsföra sina fonder i Sverige efter tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd lämnas om företaget har tillstånd i hemlandet och det bedöms att verksamheten kommer att bedrivas i Sverige på ett sätt som är förenligt med svensk lagstiftning.

Förutom att ta del av den utländska fondens fondbestämmelser bör man inför ett placeringsbeslut även noga ta del av övriga villkor. Detta gäller framförallt hur köp och försäljning av andelar genomförs och till vilken kostnad. 
 

Läs mer om:
Fondsparande

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar