Utvärdering av fond

Inför ett beslut att placera i en fond eller sälja av hela eller delar av sitt innehav, bör man utvärdera fonden. Det finns några olika sätt att utvärdera en fond. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Jämförelseindex

Ett enkelt sätt är att jämföra fonder med ett index. Det är dock viktigt att jämförelsen görs med ett relevant index, dvs. ett index som överensstämmer med fondens placeringsinriktning. En Sverigefond kan t.ex. jämföras med generalindex (AFGX) som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen. Detta index talar om hur aktierna på börsen har utvecklats i genomsnitt. Ett annat användbart index är OMXS30-index som visar utvecklingen för de ca 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ett tredje index är SIXPRX (SIX Portfolio Return Index) som ofta används för att jämföra fonder. Detta index visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de särskilda placeringsregler som gäller för fonder och inkluderar återinvesterade utdelningar.
 

Rating

Flera specialiserade företag – t.ex. Morningstar och Privata Affärer – utvärderar löpande fonder genom så kallad rating. Fonderna betygssätts utifrån olika kriterier, framför allt historisk avkastning och risk. Det förekommer även rating där förutsättningar för framtida utveckling vägs in i betygen. Vid val av fond kan det vara intressant att se vad olika fonder har fått för betyg vid en rating. Men, det ger inte facit för framtiden. Om samma fond har fått högt betyg i flera olika ratingsystem är det enbart en information med innebörden att fonden hittills har lyckats bra utifrån fondens placeringsinriktning och risk.
 

Läs mer om:
Fondsparande

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar