Val av fond

Hur väljer man den fond man vill placera i? Vilka faktorer skall avgöra? Några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer fond är sparmål, spartid, risknivå och fondens tidigare resultat. Tre av dessa (sparmål, spartid, risknivå) är dessutom beroende av varandra.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Sparmål 
Den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av fond är målet med sparandet dvs. vad skall pengarna användas till och när skall de användas. Är sparmålet tidsbestämt t.ex. ”Om två år skall jag ha ett visst belopp för att kunna byta bil” eller är målet ”När jag går i pension om 20 år skall jag ha så mycket pengar som möjligt”.

Spartid
Är sparmålet fastställt, ger sig spartiden i regel sig själv. Är målet med sparandet t.ex. att trygga sin pension blir naturligtvis spartiden en helt annan än om målet med sparandet är att bygga upp en buffert för oförutsedda händelser.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Risknivå 
Kanske är det svåraste att fastställa vilken risknivå man skall lägga sig på. Dels handlar det om hur man själv förhåller sig till risk; undviker man att ta risker eller kan man tänka sig att ta vissa risker dels ska risknivån anpassas till sparmål och spartid.

Tidigare resultat 
Genom att studera t.ex. fondbolagens verksamhetsberättelser kan man få en god uppfattning av hur en viss fond har utvecklats historiskt. Märk väl att tidigare uppnådda resultat inte är någon garanti för att resultaten blir desamma även i framtiden. Att undersöka om den förvaltare (person) som tidigare uppnått ett gott resultat även i fortsättningen kommer att förvalta fonden, kan minska osäkerheten om hur fonden kommer att utvecklas framöver. Ett byte av förvaltare ökar däremot osäkerheten om fondens framtida utveckling.

Sammanfattning 
De tre första faktorerna ger svaret på vilken typ av fond man skall välja. Ligger försäljningen/uttaget nära i tiden eller måste fondandelarna ha minst ett visst värde, kan det vara klokare att säkra det som uppnåtts än ha möjligheten att öka andelarnas värde men därmed också risken att andelarna minskar i värde. Man bör därför välja fonder med låg risk. Skall försäljningen/uttaget göras långt i framtiden kan det vara motiverat med en högre risk. Detta gör man med vetskap om att över en längre tidsperiod svänger de flesta marknader och därmed värdet på andelarna upp och ner. Eventuella nedgångar kommer sannolikt att följas av uppgångar. Man kan därför välja fonder med högre risk. Har man kommit fram till vilken typ av fond man skall välja, kan det finnas anledning att närmare – t.ex. med hjälp av rating – undersöka vilken enskild fond man bedömer ha de bästa förutsättningarna att motsvara de förväntningar på risk och avkastning man har.

Läs mer om:
Fondsparande

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar