Vad egenkontroll innebär

Egenkontroll är något som berör alla verksamheter. Syftet är att den miljöpåverkan som verksamheten ger ska följas upp, tydliggöras, och därigenom kunna minskas eller åtminstone att man har full kontroll över påverkan på miljön och människor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Först, uppfinn inte hjulet en gång till, utan kontakta en tillsynsmyndighet och fråga om råd. De är även skyldiga att hjälpa till med vägledning och hjälp. Genom dem kan du få hjälp med vad som konkret behöver göras i just din verksamhet. Men förbered dig först genom att fundera på vilken påverkan din verksamhet kan ha på miljön och på människors hälsa.
 

Här följer lite allmän information över vad egenkontroll innebär

Låt oss börja med att sätta in egenkontrollen i ett sammanhang. Det första du måste göra är att skaffa dig kunskap om lagkrav, myndigheters beslut etc. som gäller för just din verksamhet. Du är enligt lagen skyldig att veta allt som gäller för din verksamhet. Ta hjälp av andra, t.ex. tillsynsmyndigheten, för att ta reda på allt som behövs. Därefter måste du översätta dessa lagkrav, direktiv, föreskrifter m.m. i konkreta åtgärder som gäller för din verksamhet. Nästa steg är att genomföra olika typer av skyddsåtgärder och vidtaga olika försiktighetssteg för att följa det lagen och myndigheterna föreskriver. Detta förebyggande arbete ska leda till bättre miljö och till bättre hälsoskydd. Men vi lever i en ständigt föränderlig värld så du måste hela tiden se om din verksamhetundersöka produkters och tjänsters farlighet för miljön och hälsan samt hela tiden även uppdatera din kunskap.

För att ”hänga med” i denna ständigt fortgående process skapar du en egenkontroll som hjälper dig med att få en struktur på arbetet. Vad är farligt, i vilka mängder, vad har hänt den senaste tiden på området, vilka nya (ändrade) lagar och förordningar har tillkommit, finns det mindre farliga produkter att tillgå, vilka konkreta miljöåtgärder ska företaget vidta och hur ser tidsplanen ut för dessa, behöver vi regelbundet börja mäta något…

Hur omfattande egenkontrollen ska vara och hur mycket du ska dokumentera är faktiskt bara du själv som vet bäst. Du får helt enkelt försöka anpassa omfattningen till vad som kan vara rimligt ur miljö- och hälsoskyddsskäl givet även parametrarna tid och kostnad för arbetet. För gärna en dialog med tillsynsmyndigheten för att komma fram till en lämplig avvägning.

Driver du en verksamhet med tillståndsplikt kan du vara säker på att vissa uppgifter regelbundet måste lämnas till tillsynsmyndigheten eller hållas tillgängligt vid en inspektion. Även om de bara kräver vissa uppgifter och information innebär det inte att du kan strunta i allt annat utan det gäller att ha ”full miljökontroll” på allt.

Nyckelorden är:

  • planera och organisera (undersök, mät, beräkna…)
     
  • genomför (inför rutiner, utbilda, ersätt, byt utrustning…)
     
  • följ upp (resultatet bättre eller sämre än förväntat, nya åtgärder…)
     
  • skaffa ny kunskap (genom att dokumentera, läsa, undersöka…)

och sedan är det bara att låta allt ”snurra på” i en ständigt pågående process. Det gäller att hela tiden sträva efter att bli lite bättre.

Tänk även lite i ekonomiska termer. Kan vi spara energi, minska förbrukningen, sänka sjukfrånvaron…

Men kom ihåg att det inte ska ske på bekostnad av hälsoskydd eller förstörande av miljön.
 

Läs mer om:
Miljöbalken
Egenkontroll

Lämna en kommentar