BAS 2010, Rörelsens inkomster/intäkter

 
Källa,
BAS-kontogruppen, BAS 2010

 
30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper.
Kontona i 30-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge exempel på användning)
3010 Försäljning eller arvoden/Utfört arbete
3040 Försäljning av tjänster
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 25%
3042 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 12%
3043 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 6%
3044 Försäljning av tjänster inom Sverige, momsfri
3045 Försäljning av tjänster till land utanför EU
3046 Försäljning av tjänster till annat EU-land, moms 25%
(ej VAT-nummer)
3048 Försäljning av tjänster till annat EU-land, momsfri
3050 Försäljning av varor
3051 Försäljning av varor inom Sverige, moms 25%
3052 Försäljning av varor inom Sverige, moms 12%
3053 Försäljning av varor inom Sverige, moms 6%
3054 Försäljning av varor inom Sverige, momsfri
3055 Försäljning av varor till land utanför EU
3056 Försäljning av varor till annat EU-land, moms 25% (ej
VAT-nummer)
3057 Trepartsförsäljning av varor till annan EU-land,
mellanman
3058 Försäljning av varor till annat EU-land, momsfritt
3060 Försäljning till närstående företag
   
   
3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)
3510 Fakturerat emballage
3511 Fakturerat emballage
3518 Returnerat emballage
3520 Fakturerade frakter
3530 Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.
3540 Faktureringsavgifter
3550 Fakturerade resekostnader
3560 Fakturerade kostnader till koncernföretag
3561 Fakturerade kostnader till moderföretag
3562 Fakturerade kostnader till dotterföretag
3563 Fakturerade kostnader till andra koncernföretag
3570 Fakturerade kostnader till intresseföretag
3590 Övriga fakturerade kostnader
   
3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)
3610 Försäljning av material
3611 Försäljning av råmaterial
3612 Försäljning av skrot
3613 Försäljning av förbrukningsmaterial
3619 Försäljning av övrigt material
3620 Tillfällig uthyrning av personal
3630 Tillfällig uthyrning av transportmedel
3670 Intäkter från värdepapper
3671 Försäljning av värdepapper
3672 Utdelning från värdepapper
3679 Övriga intäkter från värdepapper
3680 Management fees
3690 Övriga sidointäkter
   
3700 Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
3710 Ofördelade intäktsreduktioner
3730 Lämnade rabatter
3731 Lämnade kassarabatter
3732 Lämnade mängdrabatter
3740 Öres- och kronutjämning
3750 Punktskatter
3751 Intäktsförda punktskatter - kreditkonto
3752 Skuldförda punktskatter - debetkonto
3790 Övriga intäktskorrigeringar
   
3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)
3840 Aktiverat arbete - material
3850 Aktiverat arbete - omkostnader
3870 Aktiverat arbete - personal
   
3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)
3910 Hyres- och arrendeintäkter
3911 Hyresintäkter
3912 Arrendeintäkter
3913 Frivilligt momspliktiga hyresintäkter
3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter
3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties
3921 Provisionsintäkter
3922 Licensintäkter och royalties
3925 Franchiseintäkter
3940 Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär
3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.
3981 Erhållna EU-bidrag
3985 Erhållna statliga bidrag
3987 Erhållna kommunala bidrag
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal
3989 Övriga erhållna bidrag
3990 Övriga ersättningar och intäkter
3991 Konfliktersättning
3992 Erhållna skadestånd
3993 Erhållna donationer och gåvor
3994 Försäkringsersättningar
3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär
3996 Erhållna reklambidrag
3997 Sjuklöneersättning
3998 Sjukpenning
3999 Övriga rörelseintäkter
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Klass 3

  Rörelsens inkomster/intäkter

Konto

 

30

Huvudintäkter

30 – 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper.
Kontona i 30-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge exempel på användning)
3010 Försäljning eller arvoden/Utfört arbete
3040 Försäljning av tjänster
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 25%
3042 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 12%
3043 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 6%
3044 Försäljning av tjänster inom Sverige, momsfri
3045 Försäljning av tjänster till land utanför EU
3046 Försäljning av tjänster till annat EU-land, moms 25%
(ej VAT-nummer)
3048 Försäljning av tjänster till annat EU-land, momsfri
3050 Försäljning av varor
3051 Försäljning av varor inom Sverige, moms 25%
3052 Försäljning av varor inom Sverige, moms 12%
3053 Försäljning av varor inom Sverige, moms 6%
3054 Försäljning av varor inom Sverige, momsfri
3055 Försäljning av varor till land utanför EU
3056 Försäljning av varor till annat EU-land, moms 25% (ej
VAT-nummer)
3057 Trepartsförsäljning av varor till annan EU-land,
mellanman
3058 Försäljning av varor till annat EU-land, momsfritt
3060 Försäljning till närstående företag
   

31 till 34

Huvudintäkter – Fria att använda till egna konton

   

35

Fakturerade kostnader

3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)
3510 Fakturerat emballage
3511 Fakturerat emballage
3518 Returnerat emballage
3520 Fakturerade frakter
3530 Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.
3540 Faktureringsavgifter
3550 Fakturerade resekostnader
3560 Fakturerade kostnader till koncernföretag
3561 Fakturerade kostnader till moderföretag
3562 Fakturerade kostnader till dotterföretag
3563 Fakturerade kostnader till andra koncernföretag
3570 Fakturerade kostnader till intresseföretag
3590 Övriga fakturerade kostnader
   

36

Rörelsens sidointäkter

3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)
3610 Försäljning av material
3611 Försäljning av råmaterial
3612 Försäljning av skrot
3613 Försäljning av förbrukningsmaterial
3619 Försäljning av övrigt material
3620 Tillfällig uthyrning av personal
3630 Tillfällig uthyrning av transportmedel
3670 Intäkter från värdepapper
3671 Försäljning av värdepapper
3672 Utdelning från värdepapper
3679 Övriga intäkter från värdepapper
3680 Management fees
3690 Övriga sidointäkter
   

37

Intäktskorrigeringar

3700 Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
3710 Ofördelade intäktsreduktioner
3730 Lämnade rabatter
3731 Lämnade kassarabatter
3732 Lämnade mängdrabatter
3740 Öres- och kronutjämning
3750 Punktskatter
3751 Intäktsförda punktskatter – kreditkonto
3752 Skuldförda punktskatter – debetkonto
3790 Övriga intäktskorrigeringar
   

38

Aktiverat arbete för egen räkning

3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)
3840 Aktiverat arbete – material
3850 Aktiverat arbete – omkostnader
3870 Aktiverat arbete – personal
   

39

Övriga rörelseintäkter

3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)
3910 Hyres- och arrendeintäkter
3911 Hyresintäkter
3912 Arrendeintäkter
3913 Frivilligt momspliktiga hyresintäkter
3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter
3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties
3921 Provisionsintäkter
3922 Licensintäkter och royalties
3925 Franchiseintäkter
3940 Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär
3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.
3981 Erhållna EU-bidrag
3985 Erhållna statliga bidrag
3987 Erhållna kommunala bidrag
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal
3989 Övriga erhållna bidrag
3990 Övriga ersättningar och intäkter
3991 Konfliktersättning
3992 Erhållna skadestånd
3993 Erhållna donationer och gåvor
3994 Försäkringsersättningar
3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär
3996 Erhållna reklambidrag
3997 Sjuklöneersättning
3998 Sjukpenning
3999 Övriga rörelseintäkter

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar