BAS 2010, Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

Källa,
BAS-kontogruppen, BAS 2010

 
40 - 45 Inköp av varor och material,
Kontona i 40-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge exempel på användning)
4010 Inköp av varor och material inom Sverige
4050 Inköp av varor och material från utlandet
4051 Inköp av varor och material utanför EU
4055 Trepartsförvärv av varor från annat EU-land, mellanman
4056 Trepartsförvärv av varor från annat EU-land, moms 25%
4058 Trepartsförvärv av varor från annat EU-land, momsfri
4060 Inköp från närstående företag
   
   
   
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)
   
   
4700 Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)
4730 Erhållna rabatter
4731 Erhållna kassarabatter
4732 Erhållna mängdrabatter - inkl. bonus
4733 Erhållet aktivitetsstöd
4790 Övriga reduktioner av inköpspriser
   
   
   
4900 Förändring av lager (gruppkonto)
4910 Förändring av lager av råvaror
4920 Förändring av lager av tillsatsmaterial och
förnödenheter
4930 Förändring av lager av halvfabrikat
4931 Förändring av lager av köpta halvfabrikat
4932 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat
4940 Förändring av produkter i arbete 
4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg
4945 Förändring av produkter i arbete, omkostnader
4947 Förändring av produkter i arbete, personalkostnader 
4950 Förändring av lager av färdiga varor
4960 Förändring av lager av handelsvaror
4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader
4974 Förändring av pågående arbeten, material och utlägg
4975 Förändring av pågående arbeten, omkostnader
4977 Förändring av pågående arbeten, personalkostnader
4980 Förändring av lager av värdepapper
4981 Sålda värdepappers anskaffningsvärde
4987 Nedskrivning av värdepapper
4988 Återföring av nedskrivning av värdepapper
4990 Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad)
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

 

Klass 4

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

Konto

 

40

Inköp av varor och material

40 – 45 Inköp av varor och material,
Kontona i 40-serien enligt EU-BAS 99 (för att ge exempel på användning)
4010 Inköp av varor och material inom Sverige
4050 Inköp av varor och material från utlandet
4051 Inköp av varor och material utanför EU
4055 Trepartsförvärv av varor från annat EU-land, mellanman
4056 Trepartsförvärv av varor från annat EU-land, moms 25%
4058 Trepartsförvärv av varor från annat EU-land, momsfri
4060 Inköp från närstående företag
   
   

41 till 45

Inköp av varor och material – Fri till egna konton

   

46

Legoarbeten – underentreprenader

4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)
   
   

47

Reduktion av inköpspriser

4700 Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)
4730 Erhållna rabatter
4731 Erhållna kassarabatter
4732 Erhållna mängdrabatter – inkl. bonus
4733 Erhållet aktivitetsstöd
4790 Övriga reduktioner av inköpspriser
   
   

48

Fri till egna konton

   

49

Förändringar av lager, produkter i arbete
och pågående arbeten

4900 Förändring av lager (gruppkonto)
4910 Förändring av lager av råvaror
4920 Förändring av lager av tillsatsmaterial och
förnödenheter
4930 Förändring av lager av halvfabrikat
4931 Förändring av lager av köpta halvfabrikat
4932 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat
4940 Förändring av produkter i arbete 
4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg
4945 Förändring av produkter i arbete, omkostnader
4947 Förändring av produkter i arbete, personalkostnader 
4950 Förändring av lager av färdiga varor
4960 Förändring av lager av handelsvaror
4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader
4974 Förändring av pågående arbeten, material och utlägg
4975 Förändring av pågående arbeten, omkostnader
4977 Förändring av pågående arbeten, personalkostnader
4980 Förändring av lager av värdepapper
4981 Sålda värdepappers anskaffningsvärde
4987 Nedskrivning av värdepapper
4988 Återföring av nedskrivning av värdepapper
4990 Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad)

Lämna en kommentar