BAS 2010, Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar

 
7000 Löner till kollektivanställda (gruppkonto)
7010 Löner till kollektivanställda
7011 Löner till kollektivanställda
7012 Vinstandelar till kollektivanställda
7013 Löner till kollektivanställda under 26 år
7014 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet)
7015 Löner till kollektivanställda - avgiftsbefriade
7016 Vinstandelar till kollektivanställda - avgiftsbefriade
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda
7018 Bruttolöneavdrag - kollektivanställda
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda
7030 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7031 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7032 Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)
7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet)
7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
7036 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade)
7037 Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
7038 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
7039 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda
7080 Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7081 Sjuklöner till kollektivanställda
7082 Semesterlöner till kollektivanställda
7083 Föräldraersättning till kollektivanställda
7089 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7090 Förändring av semesterlöneskuld
   
   
   
7200 Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)
7210 Löner till tjänstemän
7211 Löner till tjänstemän
7212 Vinstandelar till tjänstemän
7213 Löner till tjänstemän under 26 år
7214 Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet)
7215 Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade)
7216 Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade)
7217 Avgångsvederlag till tjänstemän
7218 Bruttolöneavdrag - tjänstemän
7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän
7220 Löner till företagsledare
7221 Löner till företagsledare
7222 Tantiem till företagsledare
7223 Löner till företagsledare under 26 år
7224 Löner till företagsledare (nya pensionssystemet)
7225 Löner till företagsledare (avgiftsbefriade)
7227 Avgångsvederlag till företagsledare
7228 Bruttolöneavdrag - företagsledare
7229 Upplupna löner och tantiem till företagsledare
7230 Löner till tjänstemän och företagsledare  (utlandsanställda)
7231 Löner till tjänstemän och företagsledare  (utlandsanställda)
7232 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare
(utlandsanställda)
7233 Löner till tjänstemän och företagsledare under 26 år
(utlandsanställda)
7234 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)
(nya pensionssystemet)
7235 Löner till tjänstemän och företagsledare  (utlandsanställda)
7236 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare
(utlandsanställda)
7237 Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare
(utlandsanställda)
7238 Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare
(utlandsanställda)
7239 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och
företagsledare (utlandsanställda)
7240 Styrelsearvoden
7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad
tid
7281 Sjuklöner till tjänstemän 
7282 Sjuklöner till företagsledare
7283 Föräldraersättning till tjänstemän 
7284 Föräldraersättning till företagsledare
7285 Semesterlöner till tjänstemän 
7286 Semesterlöner till företagsledare
7288 Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid
7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid
7290 Förändring av semesterlöneskuld
7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän 
7292 Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare
   
   
7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7310 Kontanta extraersättningar
7311 Ersättningar för sammanträden m.m.
7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar
7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader
7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader
7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från
arbetsplatsen
7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder
7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och
arbetsverktyg
7318 Felräkningspengar
7319 Övriga kontanta extraersättningar
7320 Traktamenten vid tjänsteresa
7321 Skattefria traktamenten - Sverige
7322 Skattepliktiga traktamenten - Sverige
7323 Skattefria traktamenten - utlandet
7324 Skattepliktiga traktamenten - utlandet
7330 Bilersättningar
7331 Skattefria bilersättningar
7332 Skattepliktiga bilersättningar
7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri
7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
7370 Representationsersättningar
7380 Kostnader för förmåner till anställda
7381 Kostnader för fri bostad
7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider
7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen
7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder
7385 Kostnader för fri bil
7386 Subventionerad ränta
7387 Kostnader för lånedatorer
7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner
7389 Övriga kostnader för förmåner
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner
7391 Kostnad för trängselskatteförmån
7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster
   
   
7400 Pensionskostnader (gruppkonto)
7410 Pensionsförsäkringspremier
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar
7418 Återbäring från försäkringsföretag
7420 Förändring av pensionsskuld
7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad
7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital
7441 Avsättning till pensionsstiftelse
7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse
7460 Pensionsutbetalningar
7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda
7462 Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän
7463 Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare
7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter
7490 Övriga pensionskostnader
   
   
7500

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
(gruppkonto)

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Klass 7

Utgifter/kostnader för personal,
avskrivningar m m

Konto

 

70

Löner till kollektivanställda

7000 Löner till kollektivanställda (gruppkonto)
7010 Löner till kollektivanställda
7011 Löner till kollektivanställda
7012 Vinstandelar till kollektivanställda
7013 Löner till kollektivanställda under 26 år
7014 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet)
7015 Löner till kollektivanställda – avgiftsbefriade
7016 Vinstandelar till kollektivanställda – avgiftsbefriade
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda
7018 Bruttolöneavdrag – kollektivanställda
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda
7030 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7031 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7032 Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)
7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet)
7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
7036 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade)
7037 Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
7038 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
7039 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda
7080 Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7081 Sjuklöner till kollektivanställda
7082 Semesterlöner till kollektivanställda
7083 Föräldraersättning till kollektivanställda
7089 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7090 Förändring av semesterlöneskuld
   
   

71

Fri till egna konton

   

72

Löner till tjänstemän och företagsledare

7200 Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)
7210 Löner till tjänstemän
7211 Löner till tjänstemän
7212 Vinstandelar till tjänstemän
7213 Löner till tjänstemän under 26 år
7214 Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet)
7215 Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade)
7216 Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade)
7217 Avgångsvederlag till tjänstemän
7218 Bruttolöneavdrag – tjänstemän
7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän
7220 Löner till företagsledare
7221 Löner till företagsledare
7222 Tantiem till företagsledare
7223 Löner till företagsledare under 26 år
7224 Löner till företagsledare (nya pensionssystemet)
7225 Löner till företagsledare (avgiftsbefriade)
7227 Avgångsvederlag till företagsledare
7228 Bruttolöneavdrag – företagsledare
7229 Upplupna löner och tantiem till företagsledare
7230 Löner till tjänstemän och företagsledare  (utlandsanställda)
7231 Löner till tjänstemän och företagsledare  (utlandsanställda)
7232 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare
(utlandsanställda)
7233 Löner till tjänstemän och företagsledare under 26 år
(utlandsanställda)
7234 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)
(nya pensionssystemet)
7235 Löner till tjänstemän och företagsledare  (utlandsanställda)
7236 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare
(utlandsanställda)
7237 Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare
(utlandsanställda)
7238 Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare
(utlandsanställda)
7239 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och
företagsledare (utlandsanställda)
7240 Styrelsearvoden
7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad
tid
7281 Sjuklöner till tjänstemän 
7282 Sjuklöner till företagsledare
7283 Föräldraersättning till tjänstemän 
7284 Föräldraersättning till företagsledare
7285 Semesterlöner till tjänstemän 
7286 Semesterlöner till företagsledare
7288 Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid
7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid
7290 Förändring av semesterlöneskuld
7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän 
7292 Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare
   
   

73

Kostnadsersättningar och förmåner

7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7310 Kontanta extraersättningar
7311 Ersättningar för sammanträden m.m.
7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar
7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader
7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader
7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från
arbetsplatsen
7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder
7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och
arbetsverktyg
7318 Felräkningspengar
7319 Övriga kontanta extraersättningar
7320 Traktamenten vid tjänsteresa
7321 Skattefria traktamenten – Sverige
7322 Skattepliktiga traktamenten – Sverige
7323 Skattefria traktamenten – utlandet
7324 Skattepliktiga traktamenten – utlandet
7330 Bilersättningar
7331 Skattefria bilersättningar
7332 Skattepliktiga bilersättningar
7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri
7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
7370 Representationsersättningar
7380 Kostnader för förmåner till anställda
7381 Kostnader för fri bostad
7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider
7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen
7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder
7385 Kostnader för fri bil
7386 Subventionerad ränta
7387 Kostnader för lånedatorer
7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner
7389 Övriga kostnader för förmåner
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner
7391 Kostnad för trängselskatteförmån
7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster
   
   

74

Pensionskostnader

7400 Pensionskostnader (gruppkonto)
7410 Pensionsförsäkringspremier
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar
7418 Återbäring från försäkringsföretag
7420 Förändring av pensionsskuld
7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad
7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital
7441 Avsättning till pensionsstiftelse
7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse
7460 Pensionsutbetalningar
7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda
7462 Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän
7463 Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare
7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter
7490 Övriga pensionskostnader
   
   

75

Sociala och andra avgifter enligt lag och
avtal

7500
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden
7515 Sociala avgifter för skattepliktiga kostnadsersättningar
7516 Sociala avgifter på arvoden
7518 Sociala avgifter för bruttolöneavdrag m.m.
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld
7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet)
7521 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar (nya
pensionssystemet)
7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya
pensionssystemet)
7525 Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga
kostnadsersättningar (nya pensionssystemet)
7526 Arbetsgivaravgifter på arvoden (nya pensionssystemet)
7528 Arbetsgivaravgifter för bruttolöneavdrag m.m. (nya
pensionssystemet)
7529 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder (nya
pensionssystemet)
7530 Särskild löneskatt
7531 Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.
7532 Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader
7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel
7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter
7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier,
deklarationspost
7573 Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter
7580 Gruppförsäkringspremier
7581 Grupplivförsäkringspremier
7582 Gruppsjukförsäkringspremier
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier
7589 Övriga gruppförsäkringspremier
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
   
   

76

Övriga personalkostnader

7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)
7610 Utbildning
7620 Sjuk- och hälsovård
7621 Sjuk- och hälsovård – avdragsgill
7622 Sjuk- och hälsovård – ej avdragsgill
7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
7630 Personalrepresentation
7631 Personalrepresentation – avdragsgill
7632 Personalrepresentation – ej avdragsgill
7650 Sjuklöneförsäkring
7670 Förändring av personalstiftelsekapital
7671 Avsättning till personalstiftelse
7678 Gottgörelse från personalstiftelse
7690 Övriga personalkostnader
7691 Personalrekrytering
7692 Begravningshjälp
7693 Fritidsverksamhet
7699 Övriga personalkostnader
   
   

77

Nedskrivningar och återföring av
nedskrivningar

7710 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7720 Nedskrivningar av byggnader och mark
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier
7740 Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
7760 Återföring av nedskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar
7770 Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
7780 Återföring av nedskrivningar av maskiner och
inventarier
7790 Återföring av nedskrivningar av vissa
omsättningstillgångar
   
   

78

Avskrivningar enligt plan

7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
7811 Avskrivningar på balanserade utgifter
7812 Avskrivningar på koncessioner m.m.
7813 Avskrivningar på patent
7814 Avskrivningar på licenser
7815 Avskrivningar på varumärken
7816 Avskrivningar på hyresrätter
7817 Avskrivningar på goodwill
7819 Avskrivningar på övriga immateriella
anläggningstillgångar
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar
7821 Avskrivningar på byggnader
7824 Avskrivningar på markanläggning
7829 Avskrivningar på övriga byggnader
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska
anläggningar
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg
7833 Avskrivningar på installationer
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel
7835 Avskrivningar på datorer
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar
7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier
7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
     
     

79

Övriga rörelsekostnader

7940 Orealiserad positiv värdeförändring på säkringsinstrument
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär
7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
7971 Förlust vid avyttring av immateriella
anläggningstillgångar
7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier
7990 Övriga rörelsekostnader

 
Källa,

BAS-kontogruppen, BAS 2010

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar