Differentierad moms

Med differentierad moms menas att det finns flera momssatser, dvs olika skattesatser för olika typer av varor och tjänster. Differentierad moms finns inom flera EU-länder.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

De allra flesta varor och tjänster omfattas av Mervärdesskattelagen. Några undantag finns tex vissa banktjänster, försäkringstjänster, folkbildning, sjuk- och tandvård. Någon moms på lägenhetshyra utgår inte heller.

I Sverige används följande momsskattesatser:

Differentierad moms

Vet du pålägget (P) kan du räkna fram marginalen (M) och vice versa.

Differentierad moms

För att tydliggöra förhållandet mellan påläggsmoms och marginalmoms se följande skiss:

Marginalmoms

Skattesats 25 %

Normalskattesatsen är 25 procent. Den används för alla varor och tjänster som de andra skattesatserna inte gäller.

Skattesats 12 %

Det är 12 procents moms på nedanstående varor och tjänster.

Livsmedel

Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

Även följande räknas som livsmedel:

 • ämnen som avsiktligt tillförts livsmedel under framställning, beredning eller behandling
 • alkoholfria drycker samt lättöl och folköl
 • dricksvatten som säljs på flaska eller liknande
 • tuggummi
 • mjölk (även vid försäljning till ett mejeri)
 • spannmål (även vid försäljning till en kvarn).

Undantag
På följande livsmedel är momsen 25 procent:

 • dricksvatten från vattenkran
 • spritdrycker, vin och öl med högre alkoholhalt än folköl.

Följande räknas inte som livsmedel och momsen är därför 25 procent:

 • foder
 • levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel
 • läkemedel (även naturläkemedel)
 • kosmetika
 • tobak och tobaksprodukter
 • narkotika och psykofarmaka
 • restsubstanser och främmande ämnen.

Restaurang- och cateringtjänster

Momsenpå restaurang- och cateringtjänster är 12 procent. Bland annat följande ska beskattas med 12 procents moms:

 • festvåningspaket som omfattar mat, lokal, städning och liknande tjänster
 • frukost i samband med logi
 • dukning, servering, diskning och liknande tjänster som ingår i en cateringtjänst
 • transport som ingår i en cateringtjänst.

Följande beskattas alltid med 25 procent:

 • spritdrycker, vin och starköl
 • drinkar där spritdrycker ingår
 • måltider och förfriskningar som ingår i ett konferensarrangemang.

Om en restaurang- eller cateringtjänst omfattas såväl av mat som spritdrycker, vin eller starköl måste beskattningsunderlaget delas upp.

Rumsuthyrning i hotellrörelse

Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster som anses som ett naturligt led i rumsuthyrningen, t.ex. parkering, telefon, telefax, betal-tv, bad och bastu samt tvätt.

Undantag
Konferensarrangemang med de tjänster som ingår räknas inte som rumsuthyrning. Momsen på detta är därför 25 procent. Logi och hotellfrukost för konferensdeltagare beskattas med skattesatsen 12 procent.

Campingverksamhet

Momsen är normalt 12 procent på campingverksamhet. Campingverksamhet innebär t.ex. uthyrning av husvagns- eller tältplatser eller enklare stugor. El, dusch och andra bekvämligheter som ingår naturligt räknas också som campingverksamhet.

Undantag
Det är 25 procents moms på

 • gästhamnsverksamhet
 • att hyra ut uppställningsplatser för t.ex. vinterförvaring av husvagnar och båtar.

Försäljning av egna konstverk

Momsen är normalt 12 procent när du säljer konstverk du själv gjort. Detsamma gäller när en konstnärs dödsbo säljer konstnärens verk.

Undantag
När någon annan än du som gjort konstverket säljer det, t.ex. ditt eget eller någon annans bolag, är momsen 25 procent.

I vissa fall kan försäljningen vara helt momsfri. Läs mer i broschyren ”Moms inom kulturområdet” (SKV 562).

Import av konstverk

När du importerar konstverk är momsen 12procent, oavsett vem som säljer.

Skattesats 6 %

Det är 6 procents moms på följande varor och tjänster.

Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande

Momsen är normalt 6 procent på följande produkter, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor.

Momsen är också 6 procent på böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Undantag
Momsen är 25 procent på

 • e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, till exempel via Internet; det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
 • talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m.
 • almanackor, anteckningsböcker och skrivböcker
 • leksaksböcker, till exempel böcker där mer än hälften av sidorna är avsedda för urklippning
 • flygfotografier, kartor i relief och glober
 • kartor för att åskådliggöra viss verksamhet, bl.a. schematiska kartor över järnvägs- eller busslinjer
 • textilvaror som försetts med karttryck i prydnadssyfte
 • tryckta kort för personliga hälsningar, till exempel julkort och gratulationskort.

Persontransporter inom Sverige

Momsen är normalt 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg‑,flyg-, buss- och taxitransporter av människor.

Undantag
Momsen är 25 procent för rena nöjesattraktioner som karusellturer, turer i berg och dalbana, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande.
Resetjänster inom EU:s momsområde ska vinstmarginalbeskattas med skattesatsen 25 procent när säljaren är ett företagi Sverige. Med resetjänster menar vi i det här sammanhanget resor som omfattar mer än själva transporten, till exempel mat och logi. Traditionella charterresor, konferensresor och weekendpaket är exempel på resetjänster.

Transport i skidliftar

Momsen är 6 procent på transport i skidliftar.

Vissa entréavgifter

Momsen är 6 procent på entréavgifter till

 • konserter och andra föreställningar, till exempel cirkus-, biograf-, teater-, opera-, balett-, trolleri-, revy-, operett- och musikalföreställningar samt vissa musikgalor
 • djurparker
 • idrottsevenemang.

Undantag
Momsen är 25 procent för entréavgifter till minizoo på nöjesparker, friluftsanläggningar med mera. Detsamma gäller visning av djur i andra sammanhang än i djurparker, till exempel på bondgårdar.
Entréavgiften till idrottsevenemang är momsfri om den tas ut av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening.

Idrottsverksamhet

Momsen är normalt 6 procent på

 • idrotter som utövas i Riksidrottsförbundets medlemsförbund
 • styrketräning, jazzdans, aerobics, workout och kampsporter
 • trav- och galoppverksamhet ansluten till Svenska travsportens centralförbund eller Svenska galoppförbundet
 • tjänster som har ett nära samband med idrott, till exempel tillgång till redskap och uthyrning av baddräkter, handdukar, skridskor och racketar.

Undantag
Momsen är 25 procent för verksamhet som har något annat syfte än motion eller tävling. Det kan till exempel gälla babysim, vattenlek för barn, besök på äventyrsbad, ponnyridning på nöjesfält, biljard på restaurang och gocartåkning på tivoli.

Museiverksamhet

För museiverksamhet är momsen 6 procent på

 • entréavgifter
 • guideavgifter
 • filmvisning i samband med verksamheten
 • ersättning för vandringsutställningar.

Undantag
Museiverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

Momsen är 25 procent på till exempel

 • utfärdande av äkthets- och värderingsintyg
 • konservators- och renoveringsarbeten
 • örsäljning av reproduktioner, souvenirer och vykort.

Biblioteksverksamhet

För biblioteksverksamhet som bedrivs i privat regi är momsen 6 procent på

 • avgifter för boklån
 • beställnings- och köavgifter
 • tillverkning eller förmedling av kopior, till exempel av kyrkböcker.

Undantag
Biblioteksverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

Avgifter för förseningar eller borttappade böcker anses som skadestånd och är därför också momsfria.

Försäljning av vissa rättigheter

Momsen är 6 procent för upplåtelse eller överlåtelse av

 • vissa upphovsrättsligt skyddade verk
 • rättigheter till ljud- eller bildupptagningar av en artists eller skådespelares framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Undantag
Momsen är 25 procent vid upplåtelse eller överlåtelse av

 • fotografier
 • reklamprodukter
 • system eller program för automatisk databehandling
 • film, video, dvd eller liknande upptagning av information.

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar