Ingående och utgående moms

Två begrepp som används när det gäller redovisning av momsen är "Ingående moms" och "Utgående moms".

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Begrepp som kan förvilla

För de som startar en verksamhet kan det ibland vara förvillande eftersom många tror att ingående moms är momspengar som kommer in i företaget och att utgående moms är momspengar som lämnar företaget – så är det nu inte.

Begreppen bestäms istället av fakturan eller kvittots väg.

Inköp av varor och tjänster – ingående moms

Försäljning av varor och tjänster – utgående moms

Ingående moms

När företaget köper in en vara eller tjänst får man betala en ingående moms. Denna moms är ingen kostnad för företaget eftersom den fås tillbaka från staten.

Hur stor den ingående momsen är framgår av fakturan som det säljande företaget skickat eller på kvittot som erhållits.

I normalfallet är den ingående momsen på företagets inköp av varor eller tjänster avdragsgill och dras av (kvittas) mot den utgående momsen. Detta görs i de skattedeklarationer som företaget lämnar in till Skatteverket.

Glöm inte bort att vi har differentierad moms i landet vilket innebär olika moms- skattesatser för olika varor och tjänster.

Inköp av varor och tjänster – ingående moms

Utgående moms

När företaget säljer en vara eller tjänst läggs en mervärdesskatt på försäljnings- summan (normalt 25 %). På den faktura företaget skickar till kunden ska denna utgående moms vara specificerad.

När kunden betalar får företaget även in momspengar. Dessa momspengar är ingen intäkt utan ska betalas in till Skatteverket (staten).

I normalfallet är den ingående momsen på företagets inköp av varor eller tjänster avdragsgill och dras av (kvittas) mot den utgående momsen. Detta görs i de skattedeklarationer som företaget lämnar in till Skatteverket.

Glöm inte bort att vi har differentierad moms i landet vilket innebär olika moms- skattesatser för olika varor och tjänster.

Försäljning av varor och tjänster – utgående moms

Lämna en kommentar