Handel med domännamn och parkerade domäner

Handlar du löpande med domännamn och webbplatser är det viktigt att tänka på att verksamheten som bedrivs är skattepliktig. Om verksamheten bedrivs i vinstsyfte och inte bara tillfälligt är det en verksamhet som ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det är ingen skillnad om domännamnen är vilande eller om det är parkerade domännamn, sajter, som ger reklamintäkter.
 

Redovisa inkomst  

Om verksamheten inte bedrivs i vinstsyfte eller enbart är tillfällig kan det vara fråga om hobbyverksamhet och ska i så fall beskattas som inkomst av tjänst.

Försäljning av enstaka domännamn vars värde du inte har arbetat upp utan enbart köpt som kapitalplacering och som inte ingår eller har anknytning till näringsverksamhet som du bedriver, tas upp i inkomstslaget kapital som försäljning av övrig tillgång på blankett K4.

Intäkter, till exempel reklamintäkter genom banners eller affiliating som du får in via webbplatsen är inkomst av näringsverksamhet.

Utgifter för inköp och/eller registrering av domännamnen ska inte kostnadsföras direkt, eftersom det är fråga om lagertillgångar. Det är först när domännamnet säljs vidare som du kan göra avdrag för kostnader. På balansdagen får varulagret inte tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Utgifter för lagring på webbhotell och liknande löpande utgifter ska inte läggas till anskaffningsvärdet för domännamnet, utan kostnadsförs direkt.
 

Moms

Handel med domännamn betraktas som en momspliktig tjänst. Utgående moms ska därför redovisas, om handeln med domäner är näringsverksamhet.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Att köpa något via internet
Spel på nätet
Styrning av trafik på internet
Blogg

Lämna en kommentar