Kostnader för jord- och skogsbruksfastighet

Vissa kostnader som du har för din jord- eller skogsbruksfastighet får du göra avdrag för direkt och andra ska du göra värdeminskningsavdrag för.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Här beskriver vi vad du får göra för avdrag när det gäller kostnader för reparation och underhåll, räntor, tillsynsresor, framtida återväxtåtgärder, växande gröda, mjölkkvot och djurbidragsrätt.
 

Reparation och underhåll

Utgifter för reparationer och underhåll av byggnad som ingår i näringsverksamheten och markanläggning får dras av omedelbart. Däremot ska utgifter för förbättringar, till exempel ny-, till- och ombyggnad läggas till avskrivningsunderlaget och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Utvidgat reparationsbegrepp

Utgifter för vissa ändringsarbeten på befintliga byggnader som ingår i näringsverksamheten och som kan anses normala i driften av ditt jord- eller skogsbruk, får du dra av som kostnad direkt, precis på samma sätt som utgifter för reparation och underhåll av byggnad.

Normala ändringsarbeten dras av direkt. Utgiften för arbeten som innebär en väsentlig förändring av byggnaden ska läggas till avskrivningsunderlaget för byggnaden.

Mer genomgripande ändringar av byggnadens användningssätt, som när ett djurstall byggs om för ett helt annat ändamål, hänförs inte till reparation och underhåll eller till det utvidgade reparationsbegreppet. Detsamma gäller ingrepp i bärande konstruktioner.

Vid nybyggnation och tillbyggnad kan det utvidgade reparationsbegreppet inte tillämpas, eftersom det måste vara fråga om ändringsarbeten på en befintlig byggnad.
 

Räntekostnader

En privatbostad där ägaren eller närstående bor, ingår inte i näringsverksamheten. Privatbostaden ingår i inkomstslaget kapital. Skuldräntor som avser privatbostad får inte dras av i näringsverksamheten. Avdrag görs i kapital. Om lantbruks­enheten är belånad och det inte kan utredas hur stor del av utgiftsräntor och skulder som hör till privatbostad respektive näringsverksamheten ska en skälig fördelning av skulder och räntor göras.
 

Tillsynsresor

Om du inte har deltagit aktivt i jord- eller skogsbruket kan du få avdrag för en eller högst två tillsynsresor per år. Om du aktivt deltagit i jord- eller skogsbruket kan du få avdrag för flera tillsynsresor. Avdrag medges för billigaste färdmedel, oavsett hur du rest. Om allmänt kommunikationsmedel saknas eller inte kan användas, får du avdrag för bilkostnad (18,50 kr/mil för inkomstår 2017 och 2018).

För att få avdraget bör du kunna uppge när resorna har gjorts och vilka arbeten som har utförts vid besöken på jord- eller skogsbruket.

Tillsynsresor ses som resor mellan bostad och arbetsplats. Därför får du bara avdrag för den del som överstiger 11 000 kr för inkomstår 2017 och 11 000 kr för inkomstår 2018. 
 

Framtida återväxtåtgärder

Avsättning för framtida återväxtåtgärder kan göras för kostnader i samband med anläggning av ny skog efter kalavverkning.

Med avsättning menas att du får avdrag i näringsverksamheten redan innan du haft utgiften. Avsättningen redovisar du som en utgående balanspost i NE-bilagan. Den ska återföras som ingående balanspost nästa år, för att slutligen kvittas mot de faktiska utgifterna för återväxtåtgärderna.

Om du upprättar ett förenklat årsbokslut får du inte göra några avsättningar, till exempel för framtida återväxtåtgärder.
 

Växande gröda

Utgift för växande gröda som köps tillsammans med åkermarken ingår i anskaffningsvärdet för lantbruksenheten och får inte dras av som en kostnad. Om växande gröda däremot köps utan samband med marken, ska du dra av kostnaden i näringsverk­sam­heten. Kostnad för skördad gröda, dras av i närings­verksamheten, även om inköpet äger rum i samband med köp av lantbruksenhet.
 

Mjölkkvot och djurbidragsrätt

Mjölkkvot och djurbidragsrätt ingår i näringsverksamheten och behandlas precis på samma sätt som andra inventarier.
 

Källa: Skatteverket 2018

Läs mer om:

Skogsavdrag och skogskonto
Intäkter från jord- och skogsbruksfastighet
Arrende
Värdeminskning på jord- och skogsbruk

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar