Lagens tillämpning m.m.

Om ett kassaregister inte regelmässigt används på en viss försäljningsplats får företaget anmäla kassaregistret på företagets registreringsadress.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Min försäljning sker från många adresser som jag inte känner till i förväg. På vilken adress ska jag anmäla mitt kassaregister?

Gäller kassaregisterkravet ambulerande tivoliverksamhet?

För den som bedriver ambulerande tivoliverksamhet innebär kassaregisterkravet från den 1 januari 2014 särskilda regler vid försäljning som avser lotterier som tombola, olika slag av hjul (till exempel chokladhjul) samt vid försäljning som utgör marknads- och tivolinöjen.

Tombola och hjul räknas som lotterier enligt lotterilagen och detsamma gäller marknads- och tivolinöjen. Sådana lotterier kan anordnas utan tillstånd med stöd av 20 § lotterilagen om priset för varje spel och lott är högst 1/6000 prisbasbeloppet (cirka 7 kronor). Med marknads- och tivolinöjen avses exempelvis ringkastningsanordningar, bollkastning, pilkastning och skjutbanor. Marknads- och tivolinöjen anses vara lotterier enligt lotterilagen trots att det oftast är skicklighetsspel.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Gemensamt för nämnda lotterier är att priset för varje lott eller spel är lågt och att försäljning ofta sker i en miljö med många kunder som behöver betjänas samtidigt.

För att den som bedriver ambulerande tivoliverksamhet ska kunna fortsätta med sin verksamhet med hjul och spel medges under åren 2014 och 2015 undantag för sådana lotterier som enligt lotterilagen får anordnas utan tillstånd. Undantaget är begränsat till verksamhet som utgör torg- och marknadshandel. Vilka regler som kommer att gälla efter utgången av 2015 kommer Skatteverket att tydliggöra framöver.

Du som driver tivoliverksamhet på permanent plats har möjlighet att använda särskilda system och i övrigt organisera verksamheten på sådant sätt att det är möjligt att uppfylla kassaregisterkravet. Sådana företag har möjlighet att ansöka om undantag i enskilt fall enligt 39 kap. 9 § skatteförfarandelagen om företaget önskar att kassaregisterkravet inte ska gälla för lotterierna. Undantag enligt 39 kap. 9 § SFL kan medges om en viss skyldighet är oskälig.
 

Omfattas ett konkursbo av kravet på kassaregister?

Om ditt företag försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Förvaltarens uppgift är att avveckla konkursboet. Om du t.ex. har ett företag i detaljhandeln som försätts i konkurs, vill konkursförvaltaren ofta sälja ut resterande varor i den butik där ditt kassaregister används. Kassaregistret behöver då inte uppfylla bestämmelserna om kassaregister, eftersom konkursbon inte är skyldiga att betala inkomstskatt (RÅ 1955 ref. 21) och därför egentligen inte behöver ha något kassaregister.
 

Vad gäller för självständiga verksamhetsgrenar inom samma företag?

Avgörande för vilka regler som gäller för självständiga verksamhetsgrenar inom samma företag är dels vilken typ av verksamhet de utgör, dels var de bedrivs. Bedömningen ska göras separat för varje verksamhet som ingår i näringsverksamheten:

  • Om verksamheterna är av olika slag och organiserade som separata verksamheter ska de anses som självständiga även om de bedrivs i gemensamma lokaler.
  • Om samma eller liknande verksamheter bedrivs inom olika lokaler och är organiserade som separata verksamheter ska de anses som självständiga.
  • Om samma eller liknande verksamheter bedrivs inom samma eller anslutande lokaler ska de inte anses som självständiga.
     

Gäller kassaregisterkravet ambulerande företag?

Ja, även ambulerande företag omfattas av reglerna om kassaregister. Men om du bedömer att du inte kan ha med dig ett kassaregister som uppfyller kraven vid försäljningen, kan du i stället skriva en kontantfaktura till varje kund.Ambulerande företag bedriver du som har en verksamhet där du åker ut till kunden för att sälja varor eller tjänster. Exempelvis veterinärer och massörer.
 

Vad menas med ”fakturerad försäljning” och ”kontantfaktura”?

Fakturerad försäljning behöver inte registreras i ett kassaregister. Vad som kännetecknar fakturerad försäljning är att säljaren lämnar kredit till en köpare för senare betalning.Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar denna benämnas ”kontantfaktura”. Försäljning som dokumenteras genom en kontantfaktura behöver inte registreras i ett kassaregister om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla.

Det innebär bland annat att den ska innehålla uppgift om när den tagits fram, vad försäljningen avser, vilket belopp den avser och vem som är köpare. Köparen ska kunna identifieras, vilket normalt innebär att kontantfakturan ska innehålla uppgift om namn och adress. Skatteverket anser att det ska vara löpnummer på kontantfakturor och att nummerserien ska vara obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller tas fram av redovisningssystemet.

En kontantfaktura ska bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor. Övergripande innebär det att god redovisningssed ska iakttas. Varje faktura utgör en verifikation som ska bevaras i ursprungligt skick enligt bokföringslagens regler.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar