Tillsyns- och kontrollbesök kassaregister

Skatteverket gör tillsynsbesök utan att anmäla det i förväg till dig. Syftet med besöken är att kontrollera att du som näringsidkare har ett kassaregister som uppfyller de krav som finns.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vid besöket ska du lämna de upplysningar som Skatteverket behöver. Du ska bland annat kunna visa kontrollkoden för ett specifikt kvitto. Om kontrollkoden inte står på kvittot finns den normalt i journalen i ditt kassaregister.

Skatteverket gör också oanmälda besök för att kontrollera att du hanterar kassaregistret på rätt sätt.

Vid sådana kontroller kan Skatteverket göra

  • kundräkningar 
  • kontrollköp och
  • kvittokontroller samt 
  • inventera kassan.

Skatteverket kan besluta att ta ut en kontrollavgift på 12 500 kronor om du inte uppfyller dina skyldigheter. Om en ny överträdelse sker inom 1 år är avgiften 25 000 kronor.
 

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett beslut om kontrollavgift.
 

Källa:  Skatteverket 2018
 

Läs mer om:

Så här anmäler du kassaregister
Så här använder du kassaregister
Undantag från krav på kassaregister
Torg- och marknadshandel med kassaregister

Lämna en kommentar