Undantag från krav på kassaregister

En del verksamheter är direkt undantagna från krav på kassaregister medan det vid andra undantag krävs en ansökan hos Skatteverket. Se listan nedan för verksamheter som är direkt undantagna. Du kan ansöka om undantag till Skatteverket om det anses oskäligt att använda kassaregister eller att tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på något annat sätt. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Undantag enligt lag och Skatteverkets föreskrifter

Om du säljer varor eller tjänster kontant för mindre än fyra prisbasbelopp (fyra prisbasbelopp är 182 000 kronor för 2018) inklusive moms under ett räkenskapsår på tolv månader behöver du inte ha ett tillverkardeklarerat kassaregister. Då anses den kontanta försäljningen vara av obetydlig omfattning.

Utöver försäljning i obetydlig omfattning undantas även vissa andra verksamheter från kassaregisterkravet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • Verksamhet som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. Dit hör bland annat stat, landsting och kommuner. Inte heller konkursbo, allmännyttiga ideella föreningar eller utländska företagare utan fast driftsställe i Sverige omfattas. Observera att den 1 maj 2017 började en ny lag gälla som inte medger undantag för utländska företag utan fast driftställe i Sverige.
 • Taxiverksamhet. 
 • Distans- och hemförsäljning (webbhandel etc.).
 • Obemannad försäljning, försäljning via varuautomat eller försäljning i en automatiserad affärslokal.
 • Försäljning som registreras i vissa terminalsystem som används av ombud för ATG, Svenska Spel med flera.
 • Bingo, automatspel och vissa lotterier som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen.
   

Kontantfaktura och fakturerad försäljning

Du som fakturerar hela eller delar av din försäljning behöver inte registrera den fakturerade försäljningen i ett kassaregister. Det beror på att fakturerad försäljning inte omfattas av kassaregisterkravet.

Ett alternativ till att registrera försäljningen i kassaregistret är att du ställer ut en kontantfaktura samtidigt som du får betalt. Fakturan ska då uppfylla bokföringslagens krav på hur en verifikation ska se ut. Det innebär bland annat att det måste stå

 • när verifikationen har sammanställts
 • när affärshändelsen har inträffat
 • vad affärshändelsen avser
 • belopp
 • vem som är motpart
 • verifikationsnummer.

Skatteverket anser att det ska finnas löpnummer på kontantfakturan.

Du måste spara en kopia av varje faktura i din bokföring. Du ska bokföra den kontanta betalningen senast nästa arbetsdag.
 

Ansökan om undantag

Skatteverket kan medge helt eller delvis enskilt undantag om en viss skyldighet gällande kassaregister kan anses oskälig. Det är inte tillräckligt att försäljningen sker utomhus och under svåra väderförhållanden för att undantag ska kunna medges. Det är inte heller tillräckligt att det saknas el på försäljningsplatsen för att du ska kunna få undantag.

Du kan också få undantag om behovet av ett tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på något annat sätt än med kassaregister som uppfyller kraven.

Om du beviljas undantag från någon skyldighet som gäller kassaregister får du ett beslut av Skatteverket. I beslutet står det hur länge undantaget gäller och vilka villkor som gäller i övrigt.
 

Källa:  Skatteverket 2018
 

Läs mer om:

Så här anmäler du kassaregister
Så här använder du kassaregister
Torg- och marknadshandel med kassaregister
Tillsyns- och kontrollbesök kassaregister

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar