Så här anmäler du kassaregister

Du som ska ha ett kassaregister måste anmäla det till Skatteverket. Enklast gör du anmälan via tjänsten Kassaregister. Där kan du registrera kassaregister, ändra uppgifter och felanmäla. Även ombud som till exempel återförsäljare, kan göra anmälningar. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det här händer efter att din anmälan har kommit in

När du har anmält kassaregister och kontrollenhet får du en bekräftelse inom två veckor. Ett registreringsbevis kan ta upp till sex veckor från det att anmälan är gjord. Du får också skyltar där det står ett identifikationsnummer för kassaregistret respektive kontrollenheten. Fäst skyltarna på ett synligt och säkert sätt på respektive enhet. Har du ett sådant kassaregister att det inte går att fästa skyltarna på kassaregistret/kontrollenheten får du förvara skyltarna i direkt anslutning till platsen där kassaregistret används. Du ska då också ha en förteckning över vilka enheter som hör till respektive skylt.

Du kan börja använda kassaregistret så fort det är anmält, det vill säga redan innan du hunnit få skyltarna.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ändringsanmälningar

Om dina förhållanden ändras ska du anmäla det till Skatteverket inom två veckor efter förändringen. Ett ändrat förhållande kan till exempel vara att du skaffar ytterligare ett kassaregister, byter ut ditt befintliga kassaregister, säljer det, eller byter adress.

När du gör en ändringsanmälan kan det i vissa fall vara så att du får skyltar märkta XXXXXXXXXXX. Då ska du behålla den gamla skylten, eftersom den fortfarande gäller.
 

Felanmälningar och driftsavbrott

Vid driftsavbrott är det viktigt att du anmäler felet till Skatteverket, och att du gör det så snart som möjligt. Det är framförallt bestående driftsavbrott som du ska anmäla till Skatteverket. Ett bestående driftsavbrott kan vara ett avbrott som kräver reparation och som inte kan göras under försäljningsdagen. Du behöver inte felanmäla kassaregistret på grund av strömavbrott.

Vid driftsavbrott är det grundläggande kravet alltjämt att försäljningen ska registreras i ett kassaregister. Om du ändå fortsätter att sälja innebär det att du kan bli påförd en kontrollavgift för att försäljningen inte har registrerats i ett kassaregister. Om driftsavbrottet har uppkommit på grund av omständigheter som ligger utanför din kontroll är detta något som Skatteverket särskilt ska beakta inom ramen för bestämmelserna om hel eller delvis befrielse av kontrollavgift. Genom din felanmälan får vi kännedom om avbrottet och kan i efterhand bedöma om det var ursäktligt att du fortsatte att sälja utan att registrera försäljningen i ett kassaregister.

Om du inte kan registrera försäljningen i kassaregistret på grund av exempelvis ett driftsavbrott, kan du fortsätta att sälja utan att bryta mot kassaregisterbestämmelserna genom att upprätta en kontantfaktura för varje försäljning.

Om din verksamhet är av sådant slag att du inte kan använda kontantfakturor måste du dokumentera försäljningen på annat lämpligt sätt. Enligt bokföringslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens normgivning är det tillräckligt att försäljningen antecknas i en kassabok eller kassarapport. Du ska i sådana fall inte registrera försäljningen i kassaregistret efteråt. Du kan använda kvittensblock för att på ett bättre sätt dokumentera försäljningen och för att kunna erbjuda kunden kvitto.

Det är viktigt att du så snart som möjligt vidtar rimliga åtgärder för att få ditt kassaregister reparerat eller utbytt. Skatteverkets möjligheter att inte påföra dig kontrollavgift i dessa situationer avser främst fall då driftsavbrottet är av tillfällig natur och det beror på omständigheter som du inte själv kan råda över.
 

Försäljning eller skrotning av kassaregister

När du inte längre använder ditt kassaregister eller kontrollenhet ska dessa avanmälas. Det gör du enklast via e-tjänsten Kassaregister.

En kontrollenhet som inte längre används ska bevaras på ett betryggande sätt i minst 12 månader efter att den har slutat att användas. Om kontrollenheten säljs tillsammans med kassaregistret ansvarar den tidigare ägaren för att uppgifterna finns tillgängliga för Skatteverket vid en eventuell kontroll.
 

Källa:  Skatteverket 2018
 

Läs mer om:

Så här använder du kassaregister
Undantag från krav på kassaregister
Torg- och marknadshandel med kassaregister
Tillsyns- och kontrollbesök kassaregister

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar