Ackumulerad inkomst

Ackumulerad inkomst kallas sådan inkomst som ska deklareras i sin helhet ett år men som du tjänat in under två eller flera år. För sådan inkomst finns en möjlighet till lindring av den statliga inkomstskatten genom en särskild skatteberäkning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det här krävs för att kunna få särskild skatteberäkning:

 • utbetald inkomst ett år som avser minst två år
 • inkomsten omfattar inkomstslagen tjänst eller näring
 • den ackumulerade inkomsten, minskad med avdragsgilla kostnader, måste vara minst 50 000 kronor
 • den beskattningsbara inkomsten måste överstiga den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kronor

Skiktgränser inkomståren 2017 och 2018

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

2017

2018

430 900

455 300

638 500

662 300

* Nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt, som betalas med 20 procent i skiktet upp till övre skiktgränsen.

** Övre skiktgräns för statlig inkomstskatt, som betalas med 25 procent på inkomster över denna gräns.

Den ackumulerade inkomsten fördelas på en genomsnittsinkomst för de år på vilka inkomsten ska fördelas. Fördelning kan ske på maximalt 10 år. Det är du själv som ska visa hur många år inkomsten hänför sig till. Vid inkomst­beräkningen minskas den ackumulerade inkomsten med kostnader som får dras av.
 

Näringsverksamhet

Inkomst som du  kan få särskild skatteberäkning för i inkomst av näringsverksamhet är bland annat

 • återförda värdeminskningsavdrag vid försäljning av näringsfastighet
 • vissa försäkringsersättningar
 • vissa skadeersättningar
 • vissa expropriationsersättningar
 • vissa intäkter vid nedläggning av näringsverksamhet
 • intäkt vid överlåtelse av vissa rättigheter
 • intäkt på grund av vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet eller liknande
 • expansionsfond och periodiseringsfonder som återförs då näringsverksamhet upphör.

Exempel på ackumulerade inkomster i näringsverksamhet är om du arbetat i flera år med ett enda uppdrag och får hela ersättningen när uppdraget är utfört. Avsikten är inte att ackumulerad inkomst ska komma ifråga i någon större omfattning i näringsverksamhet. Det får anses som normalt att näringsinkomsterna växlar från år till år.
 

Ansökan

Har du en ackumulerad inkomst ska du själv ansöka om särskild skatteberäkning. Ansökan gör du under Övriga upplysningar i Inkomstdeklarationen 1 eller i begäran om omprövning inom sex år efter inkomståret. Du behöver inte göra någon beräkning själv utan det gör Skatteverket. Du kan också innan utbetalningen av inkomsten ansöka om jämkning av din preliminära skatt. När du sedan lämnar deklarationen upplyser du om att du vill att reglerna om ackumulerad inkomst ska tillämpas.
 

Källa: Skatteverket 2018

Läs mer om:

Bokföring och deklaration av enskild näringsverksamhet
Intäkter av enskild näringsverksamhet
Uttag och förmåner enskild näringsverksamhet
Kostnader enskild näringsverksamhet
Avdrag för värdeminskning enskild näringsidkare
Varulager
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Ersättningsfond
Underskott av enskild näringsverksamhet
Lön och egna uttag

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar