Bokföring och deklaration av enskild näringsverksamhet

Du som bedriver enskild näringsverksamhet är skyldig att bokföra alla affärshändelser löpande. Bokföringen ska avslutas med bokslut. Det finns olika former av bokslut; årsredovisning, årsbokslut och förenklat årsbokslut. Efter bokslutet ska du redovisa din inkomst av näringsverksamhet i en NE-bilaga 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Från bokföring till deklaration

Så här kan man sammanfatta processen från bokföring till deklaration. Du börjar med att göra den löpande bokföringen.
 

1. Löpande bokföring

När du startar din enskilda näringsverksamhet ska du löpande bokföra allt som händer i ditt företag, till exempel om du säljer något till en kund, gör inköp till ditt företag eller hyr en lokal.

Du bokför för att kunna följa upp verksamheten och mäta ditt resultat. Bokföringen ligger till grund för till exempel momsdeklarationen och för att kunna beräkna din preliminära skatt.

2. Årsbokslut

När året är slut ska du summera hur året har gått genom ett årsbokslut. Bokslutet är en sammanställning av bokföringen och enkelt sagt innebär det att du summerar intäkter och kostnader i en resultaträkning och tillgångar och skulder i en balansräkning.

Ditt årsbokslut visar ditt bokförda resultat.

3. Bokfört resultat

Nu ska du redovisa det bokförda resultatet på en NE-bilaga. Ibland skiljer sig bokföringsreglerna från skattereglerna och du behöver göra justeringar för att få fram ditt skattemässiga resultat.

4. Skattemässiga justeringar

För vissa kostnader finns det en gräns för vad du skattemässigt får avdrag för. Har du till exempel bokfört representationskostnader med ett högre belopp än vad du skattemässigt får avdrag för ska du justera det bokförda resultatet på NE-bilagan.

5. Skattemässigt resultat

När du är klar med dina justeringar har du räknat fram ett skattemässigt resultat som Skatteverket beräknar din slutliga skatt på.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Intäkter av enskild näringsverksamhet
Uttag och förmåner enskild näringsverksamhet
Kostnader enskild näringsverksamhet
Avdrag för värdeminskning enskild näringsidkare
Varulager
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Ersättningsfond
Underskott av enskild näringsverksamhet
Lön och egna uttag
Ackumulerad inkomst

Lämna en kommentar