Lön och egna uttag

När du driver ditt företag i form av enskild näringsverksamhet kan du aldrig ta ut någon lön till dig själv. Däremot kan du göra egna uttag när du behöver pengar privat. Egna uttag ska bokföras som kapitaluttag.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Egna uttag

Egna uttag beskattas inte, utan det är resultatet i din verksamhet som du blir beskattad för. Du blir alltså beskattad för ett resultat där du inte får några avdrag för lön till dig själv. I gengäld ska du inte deklarera någon lön från din enskilda näringsverksamhet.
 

Inkomstfördelning mellan makar

Om både du och din make arbetar i näringsverksamheten kan ni fördela inkomsten mellan er. Det finns två olika regler för hur inkomsten kan fördelas. Vilken regel som ska användas styrs av på vilket sätt ni driver verksamheten tillsammans.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I skattesammanhang räknas make som:

  • fru
  • man
  • sambo som du har eller har haft gemensamma barn med
  • sambo som du tidigare varit gift med
  • registrerad partner.

Gemensam verksamhet

För att ni ska anses driva verksamheten gemensamt måste ni ha likvärdig ställning i verksamheten. Man tittar då bland annat på arbetsuppgifter och utbildning.

Exempel: Gemensam verksamhet
Om ni har en taxiverksamhet och båda kör taxi kan ni anses driva verksamheten gemensamt. Om den ena kör taxi och den andra sköter kontorsarbetet anses ni inte driva verksamheten gemensamt.

När ni driver verksamheten gemensamt ska inkomsten delas upp med hänsyn till ert arbete och andra insatser i verksamheten. Detta gäller även vid underskott.

Medhjälparfallet

Om en av er (med hänsyn till utbildning, arbetsuppgifter och övriga omständigheter) har en mer ledande ställning anses denna driva verksamheten och den andra anses hjälpa till.

Exempel: Medhjälparfallet
Eleni är jurist och driver en advokatbyrå. Hennes make är inte jurist och gör allt kontorsarbete, tar emot telefonsamtal, bokar besök, fakturerar och sköter grundbokföringen. I detta fall anses Eleni ha ledande ställning och hennes make anses vara medhjälpare.

I medhjälparfallet kan endast överskott fördelas. Den medhjälpande maken får inte ta större del av inkomsten än vad som motsvarar en marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Om ersättningen överstiger 90 kr per timme måste du kunna visa hur ersättningen har räknats fram. Med ersättning menas här makens del av nettointäkten efter avdrag för egenavgifter. Före avdrag för egenavgifter blir beloppet cirka 120 kr (1,33 x 90).

Om den medhjälpande maken utför arbete i bostaden får det räknas med så länge ersättningen är marknadsmässig. Telefon­passning och representation i bostaden får däremot inte räknas med.
 

Lön till barn

Du får bara göra avdrag för lön till dina barn om de är över 16 år när de utför arbetet. Betalar du ut ersättning till yngre barn blir du själv beskattad för denna eftersom du inte får göra avdrag för deras ersättning. Barnets lön ingår då i den vinst du blir beskattad för.

Är barnet över 16 år får du göra avdrag, men bara för marknads­mässig ersättning.

Dessa regler gäller även för styvbarn och fosterbarn.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Bokföring och deklaration av enskild näringsverksamhet
Intäkter av enskild näringsverksamhet
Uttag och förmåner enskild näringsverksamhet
Kostnader enskild näringsverksamhet
Avdrag för värdeminskning enskild näringsidkare
Varulager
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Ersättningsfond
Underskott av enskild näringsverksamhet
Ackumulerad inkomst

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar