Förpackning och förvaring

Du har tidigare i detta avsnitt om kemiska produkter läst om hur förpackningar ska märkas. Här berättar vi kortfattat om hur produkten ska vara förpackad och hur den ska förvaras.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Förpackning

En kemisk produkt ska vara förpackad eller utformad så att

 • Inget av innehållet ska kunna läcka ut under produktens hela livslängd. Det får alltså inte förekomma att innehåll och förpackning kan reagera med varandra och att förpackningen på sikt försvagas så att läckage kan uppstå.
 • Om förpackningen är återförslutbar, t.ex. genom skruvkork, får inte heller här ske något läckage under produktens livslängd.
 • Materialet i förpackningen ska inte kunna påverkas av eller reagera med innehållet.
 • Den får inte ha en form eller dekor som kan vilseleda konsumenter eller locka barn.
 • Formen på förpackningen får inte vara sådan att den kan förväxlas med livsmedel, hygienartiklar, kosmetika, läkemedel eller djurfoder.
 • Vissa farliga kemiska produkter som försäljs till allmänheten ska ha barnskyddande förslutning.
 • Vissa farliga kemiska produkter som försäljs till allmänheten ska ha kännbar märkning, d.v.s. synskadade ska kunna ”läsa” dem.

Förvaring

Naturligtvis ska kemiska produkter förvaras på ett sådant sätt att skador undviks. På företag är det de ansvariga som ska se till att de kemiska produkterna förvaras betryggande och att ingen förväxling med andra produkter kan ske.

På företag är det alltid bra att göra en inventering över kemiska produkter som används. Genom att göra detta, se över riskerna och farligheten, är det lättare att ordna förvaringen på ett säkert sätt.

Vid försäljning av produkterna i butik är det viktigt att de är placerade så att barn inte kan komma åt dem. Detta är särskilt viktigt om förpackningarna är små och lätta att hantera. Kemiska produkter ska också förvaras avskilt från livsmedel.

Tillståndspliktiga produkter

Vissa särskilt farliga produkter kräver tillstånd för att få hanteras och säljas.

Om en butik säljer produkter märkta på följande sätt krävs försäljningstillstånd från Länsstyrelsen:

Farosymbol

Giftigt eller Mycket giftigt

Då måste

 • Butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet)
 • Butiken måste kontrollera att eventuella privata köpare har tillstånd från Länsstyrelsen (metanol är undantaget)
 • Produkten ska förvaras oåtkomlig för obehöriga
 • Märkning för dessa produkter, inklusive metanol, ska kompletteras med försäljningsställets namn, adress och telefonnummer om produkten säljs till konsumenter.

Inga tillstånd krävs för motorbränslen, eldningsoljor, ammoniakgas, explosiva varor, flussmedel, konstnärsfärger i pastaform, kromater och stenkolstjära.

Farosymbol

Frätande i kombination med frasen Starkt frätande

Då måste

 • Butiken måste hålla reda på vem som köpt produkten och i vilka mängder (anteckningsskyldighet)
 • Butiken måste kontrollera att eventuella privata köpare har tillstånd från Länsstyrelsen
 • Produkten ska förvaras oåtkomlig för obehöriga

Inga tillstånd krävs för lut (natrium- och kaliumhydroxid).

 

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Lämna en kommentar