Riskanalys

Eftersom hantering och användning av kemikalier kan medföra risker för både människor och miljön finns en hel del lagstiftning som på olika sätt ställer krav på att riskanalyser ska genomföras och dessutom dokumenteras. I Miljöbalken finns kunskapskravet, arbetsmiljölagstiftningen och egenkontrollförordningen ställer olika krav på hur risker kartläggs.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Gör en riskanalys

Hur stor risk en kemikalie, en produkt, en kemisk blandning etc. utgör beror på många olika faktorer. Det finns dock tre faktorer som alltid ska beaktas.

I grunden finns det ingående ämnenas farlighet. Hur brandfarligt är produkten eller blandningen, hur explosivt, hur frätande och så vidare. Här gäller det att ta reda på egenskaperna genom exempelvis säkerhetsdatabladet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

En annan viktig faktor är mängden av kemikalien. Det säger sig själv att hanteringen av några gram inte är lika farligt som om större volymer hanteras.

Den tredje viktiga faktorn är exponering. Hur länge utsätts en person för ämnet. Är det vid något enstaka tillfälle eller arbetar en person ständigt i en miljö där den kemiska produkten används. Hur väl skyddad är personen genom personlig skyddsutrustning och andra vidtagna skyddsåtgärder.

En enkel formel som kan vara en utgångspunkt är

Risktal = farlighet x mängd x exponering

Den är naturligtvis inte heltäckande på något sätt men fungerar bra som ett första steg.

Frågeställningar

Hur farligt den kemiska produkten är, mängden som hanteras och hur stor exponering människor eller miljön utsätts för genom hanteringen av produkten är viktiga riskfaktorer.

Att göra en riskbedömning kan utgå från att besvara en mängd frågeställningar och gradera svaren man får på olika sätt.

Ta exempelvis om en produkt är brandfarlig. Hur brandfarlig är produkten – är själva frågeställningen. Svaret kan t.ex. bli något av detta:

 • brandfarligt
 • mycket brandfarligt
 • extremt brandfarligt

Vilket motsvarar de riskfraser som finns. Nu behöver man självklart inte utgå från riskfraserna utan kan göra egna indelningar.

Ett annat exempel kan vara ”Hur giftig är produkten?”. Svaren kan t.ex. graderas så här:

 • farligt vid inandning och hudkontakt
 • giftigt vid inandning och hudkontakt
 • mycket giftigt vid inandning och hudkontakt

När det gäller mängden som hanteras kan den indelas i olika mängdintervall och exponeringen i tidsintervall.

Glöm inte att tänka på följande

När företaget gör sin riskanalys utifrån att besvara en mängd olika frågeställningar med ”graderade svar” gäller det att inte ”tappa bort det farligaste” och fokusera fel. Det som är viktigt ska förbli viktigt och inte fördunklas av att en stor mängd frågor har besvarats på olika sätt.

Fundera också på själva produktionsprocessen där den kemiska produkten används. Är det ett öppet eller slutet system? Vad händer om det blir ett läckage? Finns skyddsutrustning, filter, reningsutrustning etc. om någon olycka skulle inträffa?

Vad leder processen till? Blir det avfall, spill m.m. som leder till en risk?

Tänk också på att personer inte påverkas lika. En kvinna som väntar barn kanske bör omplaceras för att inte barnet ska utsättas för en risk.

Risktalet ger underlag och ska leda till åtgärder

En analys av en kemisk produkt kan leda till att den delas in i en riskgrupp, till exempel på följande sätt:

 • låg risk
 • acceptabel risk
 • medelhög risk
 • hög risk
 • mycket hög risk

Första steget är nu taget och riskanalysen är gjord. Företaget har fått en vetskap och är medvetna om olika risker och nu börjar arbetet med att sänka risken vid hanteringen av den eller de produkter som anses utgöra en fara på olika sätt.

En del åtgärder kan vara väldigt enkla men kan ändå ge stor effekt på hur stor risk en kemisk produkt utgör. Andra åtgärder kan vara dyrbara men helt enkelt nödvändiga för att en risk ska hamna på en acceptabel nivå.

En bra början i alla sammanhang är att först titta på om den kemiska produkten som används kan ersättas med någon annan mindre farlig.

Något som alltid är bra att börja med är även att medvetandegöra risken med produkten för alla som hanterar eller på andra sätt kommer i kontakt med den, t.ex. genom utbildning.

Läs mer om riskanalyser m.m.

Arbetsmiljöverket www.av.se

Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Prevent www.prevent.se

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar