Varor och material

Att veta att en kemisk produkt i en flaska kan vara farlig på olika sätt är lätt att se genom produktens märkning. Att en vanlig vara som ett däck eller en stol kan innehålla kemiska ämnen och vara farlig på olika sätt är det ibland svårt att kunna tänka sig.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Allt syns och känns inte

Låt oss inte överdriva faran i att komma i kontakt med farliga kemiska ämnen som finns i varor och material som omger oss. Men faktum är att många produkter behandlats med, eller innehåller, farliga kemiska ämnen. Mestadels är mängderna så små att de inte utgör någon fara vid en normal exponering. Ibland är det på det viset att farligheten först uppstår då varorna kasseras och att ingående material ska återanvändas eller destrueras.

Men ibland kommer det fram rapporter som visar att även små mängder av något kemiskt ämne kan påverka oss människor eller vår miljö. En viss ”avdunstning” kan ske av kemiska ämnen från varor och material och dessa kan framkalla t.ex. allergier eller i värsta fall cancer.

Var helt enkelt medveten om de risker som faktiskt finns och fattar du någon misstanke om att en vara kan innehålla något som inte är bra för t.ex. hälsan så gå vidare och undersök saken. Kontakta i första hand leverantören och be om detaljer. Kanske en mätning med något mätinstrument kan ge besked om olika halter av ett ämne.

Ta reda på vad varan består av. Trä, metall, gummi, plast, textil och så vidare. Gå sedan vidare med att se om exempelvis en trävara innehåller lim som kan utsöndra någon kemikalie eller vilken sorts plast det är etc.

Här är några exempel på vad olika produkter kan innehålla:

  • Textilier. Formaldehyd, antimögelmedel, flamskyddsmedel, impregneringsmedel och färgämnen
  • Metaller. Kan innehålla grundämnen såsom koppar, kvicksilver, aluminium, nickel, silver, tenn, zink, bly och järn.
  • Trä. Kan vara behandlade med träskyddsmedel som krom, arsenik, koppar och kreosot.
  • Plast och gummi. Blyföreningar, kromater, tennföreningar, klorparaffiner och ftalater.
  • Glas. Bly, arsenik, antimon.

Olika tillsatsämnen

En hel del kemiska ämnen används som tillsatsmedel för att man vill uppnå något med en vara. Den ska ha en viss färg, få en viss hållbarhet, skyddas mot mögel, vara impregnerad, mjukgöra, ge en viss doft o.s.v.

Ta reda på vilka ämnen det är som uppfyller dessa funktioner hos varan, produkten eller materialet.

Var också vaksam på de rapporter som myndigheter och forskare tar fram.

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Lämna en kommentar