Ägare/chef/ledare

I det mindre företaget har ägaren oftast samtliga roller, d.v.s. att även vara chef och ledare. Då företaget är större är det många gånger andra personer som fungerar som chefer och ledare, även om ägaren eller ägarna ger visioner och ställer upp mål.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

En chef är en viss befattning i organisationen. En position som ger ett ansvar, vissa befogenheter och därmed en del makt. Att vara en ledare, utföra ett gott ledarskap, är en förmåga som önskas hos en chef men även av andra i ett företag (i en organisation).

I detta avsnitt beskriver vi sambandet mellan gott ledarskap, dess påverkan på personalens motivation och prestation, och företagets resultat.

Motiverade medarbetare får företaget att frodas

Som ägare av ett mindre företag är man naturligtvis mycket mån om att företaget ska gå bra och att det ekonomiska utfallet bli bästa möjliga. Kanske är det inte konstigt att många då vill ha kontroll över allt, bestämma i alla frågor, både i stort och smått. Dessa personer är mer chef än ledare. För de företagare som vågar släppa en del av sin ”makt” och låta medarbetares kunskap, kreativitet, ansvarstagande etc. få utlopp, väntar många gånger en god belöning.

Hur bra företagets affärsidé än är krävs det en engagerad och motiverad personal för att företaget ska lyckas. I alla ”lag” gäller det att skapa en så kallad vi-känsla. För ett fotbollslag, där spelarna inte arbetar för laget, är det svårt att uppnå något resultat. På samma sätt fungerar det i ett företag eller i en arbetsgrupp.

 • En god ledare tydliggör företagets visioner, strategier och mål. De värderingar som ska råda visas bäst genom handling. Ett mycket känt exempel på detta är hur IKEA:s chefer, även Ingvar Kamprad själv, gjorde sina affärsresor. Det var inte tal om annat än att sätta sig bland ”vanliga” flygpassagerare, äta med plastbestick och dricka sin lättöl. En hur tydlig signal som helst till övriga i företaget om att man skulle vara försiktiga med företagets resurser. Dessutom en mycket tydlig signal till kunderna om varför priset var lågt på IKEA:s produkter.
   
 • En god ledare ger de anställda insyn i verksamheten. Berättar vad som är på gång, beskriver det ekonomiska utfallet och vad det är som påverkar detta.
   
 • En god ledare har respekt för sina anställda. Han lyssnar på vad de har att säga, uppmuntrar till handling, tillåter att misstag begås. En anställd ska kunna prata i förtroende med en ledare om t.ex. personliga problem, och veta att det inte förs vidare.
   
 • En god ledare delegerar både ansvar och arbetsuppgifter. Visar uppskattning genom att personligen berömma den anställdes arbetsinsatser. Han ser också till att den anställde får nya utmaningar som utvecklar honom, både som individ och i sitt arbete.
   
 • En god ledare förankrar alla viktiga beslut bland sina medarbetare.
   
 • En god ledare visar vilka förväntningar han har på en medarbetare och vågar ge konstruktiv kritik. Eventuella konflikter mellan anställda löses omedelbart.
   
 • En god ledare gömmer sig inte bakom ett skrivbord. Han visar sig ofta ute företaget för att vara tillgänglig för frågor, hjälpa till, få uppslag till nya saker genom att ta till sig idéer från medarbetare.
   
 • En god ledare ser till att arbetsmiljön är säker, att de anställda känner trygghet i sitt arbete. Han ser till att miljön är sådan att den inspirerar och ger de anställda ”skaparkraft”.
   
 • En god ledare ser till att belöna medarbetarna på ett rättvist sätt. Gör medarbetarnas ansträngningar att företaget lyckas bra bör de få del av vinsten, t.ex. genom ett bonussystem.
   
 • En god ledare ser till att det finns karriärmöjligheter för de anställda. Han ser också till att lämpliga utbildningar ges.
   
 • En god ledare är mån om de anställdas välbefinnande. Han ringer och frågar hur någon mår som är sjuk. Han ser till att de anställda i möjligaste mån kan få sina perioder av ledighet (t.ex. semester) på tider som önskas. Gemensamma fritidsaktiviteter utförs för att skapa vi-känsla och avkoppling.
   
 • En god ledare har genom sina ledaregenskaper, sin inspiration, skapat en stark vi-känsla där alla arbetar mot gemensamma mål och där alla trivs med sitt arbete.

Lämna en kommentar