Anställning

Då ett företag anställer personal tar det på sig ett arbetsgivaransvar. För att uppfylla detta arbetsgivaransvar på rätt sätt gäller det att följa ett mycket omfattande regelverk bestående av lagar, bestämmelser och avtal.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kollektivavtal är det som till stor del reglerar anställnings- och lönevillkor. Anställningsavtalet (anställningsbeviset) är det dokument som beskriver vad arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om, det vill säga vad det är som ska gälla under anställningen.

Det finns flera olika anställningsformer. I lagen om anställningsskydd (LAS, SFS 1982:80) regleras dessa. Genom kollektivavtal kan dock andra regler gälla.

Anställningsformer

Det finns två huvudtyper av anställningsformer

  • Tillsvidareanställning (”fast anställning”), innebär att anställningen gäller tills vidare. Anställningen upphör genom uppsägning från någon utav parterna.
     
  • Tidsbegränsad anställning, innebär att anställningen varar under en viss tid. Anställningen upphör utan uppsägning då den avtalade anställningstiden löpt ut.

Som företagare ska du alltid fundera över om du verkligen ska anställa en person tillsvidare. Känner du personen så väl att du vet att det är rätt person för jobbet? Är du säker på att de ekonomiska förutsättningarna som ligger till grund för att anställa en person håller i längden?

Osäkerheten på en marknad är alltid stor. Förändringar sker allt snabbare och många gånger är det småföretag som är ”bufferten”. Företagen ”hyrs in” vid högkonjunktur men har däremot svårt att skaffa tillräckligt med jobb och hålla lönsamheten uppe under sämre tider. Detta har inneburit att det blivit allt vanligare med projektanställningar eller andra typer av tidsbegränsade anställningar.

Att veta att man fungerar bra tillsammans och att det är rätt person som anställts för uppgiften är inte alltid lätt att veta. Är du inte helt säker så erbjud en provanställning. En allmän visstidsanställning går också att använda sig av.

Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad period till en på förhand bestämd tidpunkt. LAS säger

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

  1. för allmän visstidsanställning,
  2. för vikariat,
  3. för säsongsarbete, och
  4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidare- anställning.”

Provanställning

Ett avtal om provanställning får vara högst sex månader. Om inte arbetsgivaren eller den anställde i förväg säger ifrån att provanställningen ska upphöra så övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Tanken med en provanställning är att arbetsgivaren ska ges möjlighet att testa arbetstagarens lämplighet för jobbet.

Lämna en kommentar