Ekonomisk situation

Beskriv företagets ekonomiska nuläge samt utvecklingen de senaste 3-5 åren. Det är även viktigt att under innevarande år visa på eventuella avvikelse från budget och förklara orsakerna till detta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ta även och beskriv orderstocken och eventuella pågående förhandlingar med köpare.

Omsättning och resultat

 • Företagets omsättning under innevarande år. Jämförelse med de senaste 3-5 åren.
   
 • Budgeterad omsättning under innevarande år. Förklara avvikelser mot budget.
   
 • Om omsättningen förväntas avvika mot budget under återstoden av året, förklara varför.
   
 • Företagets resultat under innevarande år. Jämförelse med de senaste 3-5 åren.
   
 • Budgeterat resultat under innevarande år. Förklara avvikelser mot budget.
   
 • Om resultatet förväntas avvika mot budget under återstoden av året, förklara varför.

Orderstock, pågående förhandlingar

 • Hur stor är företagets nuvarande orderstock mätt i kronor och volym? För hur lång tid sträcker sig nuvarande orderstock? Innebär detta full sysselsättning under hela perioden?
   
 • Pågår det förhandlingar med potentiella kunder? Vilket värde ligger det i dessa förhandlingar mätt i volym, kronor, lönsamhet?
   
 • Finns det tecken på marknaden som tyder på en total volymminskning, volymökning?
   
 • Hur var orderläget ett år tillbaka i tiden?
   
 • Hur är orderläget i förhållande till budget? Förklara eventuella avvikelser.

Balansräkning och likviditet

 • Beskriv storleken på kundfordringarna respektive leverantörsskulderna. Vilken är den genomsnittliga kredittiden?
   
 • Finns det någon möjlighet att någon fordran kan vara osäker?
   
 • Gör en jämförelse med kundfordringarna respektive leverantörsskulderna, vid motsvarande tidpunkt, 1-3 år tillbaka i tiden.
   
 • Hur stor är företagets likviditet inkluderat outnyttjade krediter t.ex. checkkredit?
   
 • Motsvarar detta budgeterad likviditet? Om inte, beskriv orsakerna till avvikelsen.
   
 • Gör en jämförelse med likviditetssituationen, vid motsvarande tidpunkt, 1-3 år tillbaka i tiden.
   
 • Vilka är företagets möjligheter att utöka sina krediter?
   
 • Vilka är möjligheter att förbättra, optimera, penningflödet i företaget?

Lämna en kommentar