Finansiering

Beskriv hur företaget finansierat sin nuvarande verksamhet och vilka säkerheter och garantier som är ställda till finansiärer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kapitalanskaffning

 • Hur stort är det kapital som ägarna investerat i verksamheten genom t.ex. aktiekapital, lån, aktieägartillskott?
   
 • Lån från andra finansiärer, t.ex. bank. Hur stora är dessa och vem är långivare?
   
 • Vilka villkor för återbetalning gäller? Hur stort belopp har återbetalats? Hur stor är den återstående skulden?
   
 • Finns det någon investerare, aktieägare, som gått in i företaget med ett uttalat syfte att realisera sin vinst vid en viss tidpunkt? När i tiden och på vilket sätt?

Annan finansiering

 • Har finansiering skett via lån eller bidrag från statliga myndigheter t.ex. lokaliseringsstöd? Vilka villkor gäller för detta?
   
 • Har företaget fått t.ex. statliga exportkrediter?
   
 • Finns det förskott från kunder för utveckling av produkter och/eller tjänster för deras räkning?
   
 • Någon annan typ av finansiering?

Ställda säkerheter

 • Beskriv vilka säkerheter och garantier som företaget ställt till finansiärerna.

Lämna en kommentar