Kostnadsstruktur

Beskriv företagets kostnadsstruktur. Vilket förhållande gäller mellan rörliga kostnader och fasta kostnader?

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om företaget är relativt nystartat och under ett utvecklingsskede är det intressant att få reda på när företaget når ett nollresultat d.v.s. når ”break-even”.

Fasta och rörliga kostnader

 • Hur stor del av företagets kostnader är fasta respektive rörliga? Hur har fördelningen varit de sista åren?
   
 • Skiljer det mycket i förhållandet om det är ”högkonjunktur respektive lågkonjunktur”?
   
 • Hur hanterar företaget situationen vid produktionstoppar? Behövs extra personal, läggs tillverkning ut hos andra etc.? Vid vilket läge krävs det nyinvesteringar t.ex. större lokaler?
   
 • Finns det fasta kostnader som går att omvandla till rörliga?
   
 • Beskriv övergripande vad de rörliga respektive fasta kostnaderna består av.
   
 • Vilka planer finns för att i framtiden förändra i kostnadsstrukturen?

Break-even(nollpunkten)

 • Beskriv vid vilken omsättning respektive volym som företaget når sitt nollresultat.

Valutakostnader

 • Köper företaget in produkter, råvaror, i annan valuta? Vilka fluktuationer förekommer? Kan lönsamheten äventyras? På vilket sätt har företaget försökt minska valutarisken?
   
 • Säljer, exporterar, företaget produkter eller tjänster och får betalt i utländsk valuta? Vilka åtgärder har företaget vidtagit för att minska valutarisken?

Lämna en kommentar