Mönsterskydd

Mönster i den här meningen är en varas utseende eller design, det som ögat kan se. På senare tid har en varas design blivit ett allt viktigare instrument i marknadsföringen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Patent- och Registreringsverket använder numera odet Design istället för Mönster. De talar om designskydd istället för mönsterskydd. Trots att båda namnen används står de för samma sak – skydd av en produkts utseende. Lagen som reglerar heter Mönsterskyddslagen.

Det är inte längre tillräckligt att produkten är bra, i många fall är det just utseendet, designen, som är en produkts identitet och ett av de främsta argumenten för kunden att välja just din produkt. Det gäller alltså att skydda produktens utseende (design – mönster) från kopiering.

Det innebär mycket arbete och ofta stora investeringar att ta fram en bra design. Att skydda designen innebär att du får ensamrätt på det utseende som produkten har. Ingen annan kan tillverka, försälja, importera eller hyra ut en vara som inte på ett väsentligt sätt har ett annat utseende än det mönster du har rätten till. Om någon använder ditt mönster utan tillstånd kan du vända dig till domstol för att få det stoppat. Syndaren kan också bli tvingad att betala skadestånd.

Vad innebär ett mönsterskydd – designskydd?

Ett mönsterskydd/designskydd ger ensamrätt åt den som innehar skyddet att utnyttja detta kommersiellt i sin tillverkning och marknadsföring. Däremot kan ett mönsterskydd inte skydda en bakomliggande idé, för detta behövs ett patent. Ett mönsterskydd går att få om en produkts design är ny och skiljer sig väsentligt från vad som finns tidigare. I Sverige är det Patent- och Registreringsverket, PRV, som är den registrerande myndigheten.

Kom ihåg att Mönsterrätten är en förmögenhetsrätt. Du kan realisera den på olika sätt och på det viset tjäna pengar. Är mönstret/designen registrerad betraktas det som en tillgång som kan omsättas, utlicensieras och utmätas.

Lagen

Mönsterskyddslagen som har sin grund i EU-direktivet om mönsterskydd, det så kallade mönsterskyddsdirektivet (98/71/EG), gör det möjligt med en skyddstid för en design till 25 år. Dessutom har formgivaren 12 månader på sig att få ett mönsterskydd från det att utseendet blivit offentligt.

Vilka delar kan mönsterskyddas?

Lägg märke till att det är endast utseendet, designen på de delar av en produkt som är synliga vid normal användning som kan mönsterskyddas. Det är alltså inte möjligt att mönsterskydda sådana delar som syns endast vid service eller om till exempel en normalt monterad kåpa tas bort. Man gör ingen skillnad lagmässigt på nyttomönster, alltså ett utseende som en produkt har på grund av sin funktion, och ett prydnadsmönster.

Hur kan jag få hjälp?

Ett mönsterskydd/designskydd kan innebära stor skillnad för produktens möjlighet till överlevnad och framgång. Därför är det viktigt att mönsterskyddet blir rätt från början. Det gäller ofta mycket pengar om en design kan blir skyddad och därigenom ensam på marknaden

För de allra flesta gäller det att hitta en bra källa till professionell hjälp. Det finns ett stort antal företag som arbetar med immaterialrätt. Att söka kompetent hjälp innebär att sannolikheten för att produktens designskydd skall fungera på marknaden ökar.

Vad kan jag få hjälp med?

Företag som sysslar med mönsterskydd/designskydd kan normalt hjälpa till med rådgivning med de tekniska, kommersiella och juridiska aspekterna på just ditt specifika behov av mönsterskydd. Detta gör att innehavaren kan få ett så starkt skydd som möjligt.

Du kan få hjälp med:

  • Förundersökning för att kontrollera möjligheten att skydda mönstret.
  • Ta fram mönsterexempel.
  • Skriftväxling med PRV.
  • Bevakning av olika typer av immaterialskydd.
  • Rättsliga åtgärder vid intrång i mönsterskydd.

Mönsterskydd inom EU

Från och med 1 januari 2003 finns det möjlighet att söka mönsterskydd som gäller i alla EU-länder. Den myndighet som handlägger ansökningarna är Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, i Alicante.

Ansökan om EU-mönsterskydd kan skickas antingen direkt till OHIM, eller till PRV för vidarebefordran.

Mönsterskyddslagen kan läsas i fulltext hos Rixlex.

Patent och Registreringsverket har bra information om designskydd.

OHIM har en internetsida med information om EU-mönsterskydd.

Lämna en kommentar