Varumärke

Varumärket är ett av företagets viktigaste konkurrensmedel och gör det lättare för dig och din produkt att synas i mängden. Ett starkt varumärke är ett utmärkt sätt att ge din vara, tjänst eller företag en identitet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Alla tecken som kan återges grafiskt kan fungera som varumärken. Vanligast är att varumärket är ett ordmärke, som kan innehålla ett eller flera ord. Ett varumärke kan också bestå av en figur, en kombination av ord och figur, en varas form, formen på en förpackning, en slogan eller något annat tecken som kan återges grafiskt. Varumärket kan också vara ett ljud eller en kombination av ljud.

Ett varumärke är bra både för det säljande företaget och för köparen. För säljaren är varumärket ett utmärkt konkurrensmedel som gör varan eller tjänsten lättare att identifiera i myllret av ofta liknande produkter. För köparen innebär varumärket oftast en viss garanti för kvalitet och ursprung.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Hur skall ett bra varumärke se ut?

Det finns mycket att ta hänsyn till när ett varumärke skall bestämmas. Varumärket har stor betydelse för ett företags marknadsföring och försäljning, därför lönar det sig att vara noggrann när det utformas. Det finns ett antal viktiga punkter att tänka på.

 • Låt inte varumärket bli för komplicerat. Ett enkelt varumärke är ofta bättre.
 • Det skall vara lätt att komma ihåg. Ett varumärke som stannar i kundens minne har större värde än ett som glöms fort.
 • Ett särpräglat varumärke väcker mer uppmärksamhet. Låt gärna varumärket ”sticka ut hakan”.
 • Fungerar varumärket internationellt? Det finns exempel på varumärken som inte fungerar eller som kan ha helt felaktiga betydelser på andra språk och i andra kulturer.

Det krävs ofta mycket arbete och kunskap för att hitta ett bra varumärke. Varumärket skall i de flesta fall fungera under lång tid framåt. Det är ofta inte fel att låta en reklambyrå eller grafisk formgivare hjälpa till.

Olika typer av varumärken.

Den vanligaste typen av varumärken är ordmärke. Ett ordmärke kan bestå av ett eller flera ord eller produktnamn. Exempel på ordmärke är:

 

En annan typ av varumärke är figurmärket, som består av en figur eller en kombination av ord och figur, till exempel:

 

Varan eller dess förpackning kan i vissa fall tjäna som varumärke. Dessa varumärken kallas för utstyrselmärken.

utstyrselmärke

Coca Colas traditionella flaska är ett bra exempel på utstyrselmärke.

 

Kollektivmärke kan vara vilken sorts varumärke som helst men skall ägas av en sammanslutning av företag eller en förening och får användas av alla medlemmar i denna sammanslutning eller förening.

Ett exempel på detta är ICA®

kollektivmärke

 

Ett exempel på ljudmärke är den melodisnutt som används av Hemglass i deras försäljningsbilar.

 

Exempel på märke som innehåller en slogan är den här bilden som används av Europeiska Centralbanken.

varumärke

 

Registrering

Finns det något skäl att registrera ett varumärke? Ja, det finns all anledning att redan i ett tidigt skede försäkra sig om rätten att använda det varumärke man valt. Det vanligaste hindret för att använda ett varumärke är nämligen att det finns en alltför stor likhet med ett inarbetat och/eller ett tidigare registrerat märke. I och med att man ansöker om registrering kontrollerar PRV att det inte finns något sådant hinder.

Om det finns ett registrerat varumärke som är alltför likt, är risken stor att företaget som har rätten till detta kommer att protestera mot märket du försöker använda. Detta kan innebära att brevpapper, broschyrer och annat måste kasseras.

Ett registrerat varumärke hindrar dessutom andra från att registrera ett liknande eller till och med identiskt varumärke.

Andra hinder som finns för att du ska få registrera ditt varumärke:

 • Att varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten.
 • Att varumärket på annat sätt strider mot lag, författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.
 • Att varumärket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller någon annans porträtt där namnet eller porträttet inte beskriver någon som sedan länge är avliden.
 • Att varumärket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som titeln på någon annans upphovsrättsligt skyddade verk eller kränker någon annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till en fotografisk bild eller mönster.

En del av dessa hinder kan du överkomma genom att skaffa tillåtelse av rättighetsinnehavaren.

Lägg märke till att ett varumärke bara gäller i det land det är registrerat. Om du vill att ditt varumärke skall gälla i både Sverige, Norge och Danmark måste det alltså registreras i alla tre länderna.

Du kan också registrera EG-varumärke/gemenskapsvarumärke. Gemenskaps-varumärket gäller inom hela EU och myndigheten som handlägger dessa ansökningar heter Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

Du kan ansöka om en europeisk varumärkesregistrering genom att själv skicka in din ansökan till OHIM eller genom att lämna in den till PRV och låta dem sköta det mot en administrativ avgift.

Registrator i Sverige är PRV.

Att använda ett varumärke

Varumärket måste börja användas inom 5 år och därefter användas kontinuerligt. Om detta inte sker, finns möjlighet för någon annan att begära att registreringen ogiltigförklaras.

En varumärkesregistrering gäller i tio år. Därefter kan du ansöka om förnyelse för ytterligare tio år i taget. Ett varumärke kan förnyas i princip hur många gånger som helst.

Det är viktigt att använda ett varumärke på rätt sätt, eftersom varumärket är en ”identitet” för produkten och/eller företaget. Ett varumärke som får ett dåligt rykte kräver så mycket arbete och kapital att ”rätta upp”, att det många gånger är bättre att inte använda det alls.

 • Använd varumärket på ett konsekvent sätt, se till att märket ser likadant ut och har samma form varhelst det används.
 • Se till att varumärket om det till exempel används i en text verkligen framträder som ett varumärke och inte försvinner som en del av texten.
 • Undvik att använda varianter på varumärket i olika sammanhang. Varumärkets identitet får inte försämras, då förlorar det i värde.
 • Eftersom varumärket är eller skall bli någonting som förknippas med produkten eller tjänsten är det viktigt att alltid se till att märket används på sådant sätt att dess innebörd inte kan missförstås.

Symboler

Det finns två olika symboler som används i varumärkessammanhang. Det är viktigt att dessa symboler används, för att markera vilken status varumärket har. Dessa symboler har också en viss betydelse när det gäller att hindra andra från att använda snarlika märken.

Den första symbolen är ™, som används för att markera att symbolen eller ordet används som varumärke, men att registreringen inte är klar.

Den andra symbolen är ®, som får användas när registreringen hos PRV är slutförd och klar.

Hjälp med varumärken

Om speciell kompetens inte finns på företaget är det klart lämpligt att låta någon annan hjälpa till med processen att ta fram och registrera ett varumärke. Ett företag som har kunnande inom immaterialrätt kan ofta spara mycket tid när det gäller varumärken.

Läs gärna PRV:s utmärkta sidor om varumärkesskydd

Länk till Varumärkeslagen.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar