Ändringsbudgetar

Det blir inte alltid som regeringen och riksdagen planerat i statsbudgeten. En myndighet kanske behöver mer pengar än det var tänkt. Regeringen kan då föreslå ändring i statsbudgeten. Det kallas ändringsbudget.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det är inte alltid som statsbudgeten måste ändras. Ibland är det möjligt att i stället överskrida ett anslag genom att låna av nästa års anslag. För att kunna göra det måste det finnas ett så kallat ramanslag. Det är den vanligaste formen av anslag för myndigheter.

Myndigheterna är skyldiga att noga följa den ekonomiska utvecklingen under budgetåret och i god tid tala om för regeringen om man tror att man kommer att överskrida något anslag. Regeringen tar en gång per kvartal ställning till vad som måste göras för att hantera sådana situationer.
 

Två gånger per år

Om det blir nödvändigt kan regeringen föreslå att riksdagen med en ändringsbudget ändrar statsbudgeten trots att den redan börjat gälla. Ändringsbudgetar innebär oftast att några anslag ökar samtidigt som andra minskar lika mycket.

Regeringen lämnar normalt förslag till ändringsbudget till riksdagen två gånger per år, först samtidigt med den ekonomiska vårpropositionen i april och sedan samtidigt med budgetpropositionen i september.
 

Läs mer om:

Ekonomiska vårpropositionen
Budgetpropositionen
Riksdagens uppgifter
 

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar