Arbetet i riksdagen

Riksdagen har 349 ledamöter som representerar åtta partier. Kammaren är riksdagens hjärta, men mycket av det politiska arbetet sker också i partigrupperna och i utskotten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Riksdagens 349 ledamöter väljs vart fjärde år i allmänna val. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti.

Ledamöterna är inte anställda i riksdagen utan har av sina väljare fått uppdraget att sitta i riksdagen under en bestämd tid. Därför får de ett arvode i stället för lön. En ledamot utövar sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Uppdraget är inte begränsat till arbetet i riksdagen utan utövas även till exempel i valkretsen, på andra platser eller utomlands.

De ledamöter som tillhör samma parti bildar en partigrupp. I partigrupperna diskuteras alla viktiga frågor innan ledamöterna slutgiltigt tar ställning i utskotten och kammaren.
 

Utskotten förbereder kammarens beslut

Kammaren är riksdagens hjärta. Här debatterar ledamöterna viktiga frågor och det är här riksdagen fattar sina beslut. I kammaren hålls bland annat debatter om ärenden, interpellationsdebatter med enskilda ministrar och frågestunder med regeringen.

Kammararbetet är en viktig del av riksdagsledamöternas arbete, men mycket av det politiska arbetet sker inom partigrupperna och i de 15 utskotten. I utskotten förbereder ledamöterna alla beslut som riksdagen fattar. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut är det dags för alla riksdagens ledamöter ta ställning till förslaget i kammaren.

I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik. Regeringen samråder med EU-nämnden inför möten i ministerrådet och möten mellan EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.
 

Läs mer om:

Debatter och beslut i kammaren
Så arbetar utskotten i riksdagen
Så arbetar EU-nämnden
Så arbetar ledamöterna i riksdagen
 

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar