Affärsidéer, mål och strategier – exempel

Här är exempel på några kända svenska företags affärsidéer, mål och strategier. Informationen är hämtad ur respektive företags årsredo- visning och/eller webbplats. Trots att detta är stora och kända företag finns mycket "att lära" då du formulerar dina egna (mer blygsamma!!) mål.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Sigma

Affärsidé (år 2002)
Sigma levererar IT-lösningar och konsulttjänster till utvecklingsintensiva kunder. Med djupt verksamhetskunnande, entreprenörsanda och teknisk spetskompe- tens ökar företaget kundernas konkurrenskraft.

(år 2014)

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar.

Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling, industridesign, processteknik och produktionssystem. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender.

Sigma IT & Management är det ledande IT-tjänsteföretaget för kunder som kräver en stark lokal närvaro och global leveranskapacitet. Resultatet av vårt arbete märks i våra kunders effektivitet och innovationskraft. Vi gör varje kunds affär smartare.

Sigma Connectivity. We offer world class competence for designing and developing communication enabled devices. The technology can be used to transform functionality, services, and business models in anything, from traditional industry products to household electronics and communication equipment.

VÅR AFFÄRSIDÉ & VISION (år 2014)
Sigma IT & Management är det ledande IT-tjänsteföretaget för kunder som kräver en stark lokal närvaro och en global leveranskapacitet. Resultatet av vårt arbete märks i våra kunders effektivitet och innovationskraft. Vi gör varje kunds affär smartare.

Vår vision är att skapa IT-tjänster som hjälper våra kunder att utveckla sin fulla potential.

Det betyder att vi hjälper dem att bli effektivare i vardagens arbete – vilket i sin tur skapar utrymme för oss att blicka framåt och ta fram innovativa lösningar som möter morgondagens behov.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

FÖRTROENDE
Vårt agerande skapar förtroende och trygghet. Vi håller vad vi lovar. Våra kunder och medarbetare ska vara trygga i att Sigma IT & Management är ansvarstagande, vilket är ett av fundamenten i vår strategi med långsiktiga relationer.

ENGAGEMANG
Företagskulturen inom Sigma IT & Management bygger på engagerade medarbetare. Service är en självklar känsla i kontakten med oss. Vi skiljer oss från mängden med vår vilja och vårt engagemang att överträffa kundens förväntningar.

DYNAMIK
På Sigma IT & Management är vi flexibla och rör oss snabbt för att ligga steget före. Vi driver vår egen utveckling framåt genom ständiga förbättringar och proaktivitet. Vi anpassar oss till nya situationer och skapar möjligheter ur de gamla. Vårt dynamiska sätt att tänka och agera skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas.

SMART FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Vi har ett löfte till marknaden: Vi ska göra våra kunders affärer smartare. Då måste vi gång på gång utmana vårt sätt att tänka. Finns det en smartare lösning, så ska vi hitta den. Det gör att vi jobbar proaktivt och föreslår lösningar som förenklar och förbättrar. På så vis hjälper vi våra kunder att utvecklas till sin fulla potential.

Övergripande mål (år 2002)
Sigma har fortsatt att utveckla sin position som en ledande aktör inom IT-kon- sultbranschen. Företaget är en naturlig partner vid upphandlingar av kvalificerade tjänster vad gäller verksamhetsstödjande IT-system och systemintegration.

 • Sigma ska vara känt i IT-branschen som ett ledande IT-konsultföretag med Sverige som bas.
 • Sigma ska växa med fokus på kvalitet och lönsamhet, med en utveckling som överstiger branschgenomsnittet.
 • Sigma ska vara en av de utvalda IT-leverantörerna vid större upphand- lingar på prioriterade marknader.
 • Sigma ska ha en vinstmarginal som överstiger 10 procent EBITA.
 • Sigma ska vara förstahandsvalet som arbetsgivare bland såväl erfarna konsulter som nyutexaminerade inom IT-området.

Övergripande strategi (år 2002)

 • Identifiera de satsningsområden och marknadssegment med tydligast utvecklingspotential inom IT-området. Utveckla, paketera och etablera koncept inom dessa områden och segment.
 • Fortsatt utveckling av Sigmas verksamhet i de lokala dotterföretagen med fokus på lönsamhet och organisk tillväxt.
 • Fortsatt effektivisering av kompetens- och resursutnyttjande inom koncernen med fokus på ökade intäkter.
 • Vidareutveckla en kundnära, entreprenörsdriven organisation som ger medarbetarna frihet att utvecklas.

Eniro

Affärsidé (år 2014)
Eniros affärsidé är att tillhandahålla lokal informationsom underlättar för köpare och säljare att mötas. I dendigitalavärdekedjan är Eniros strategi att filtrera, sorteraoch organisera lokal sökinformation. Trafiken i Enirostjänster drivs av en ökad användarnytta och nya attraktivatjänster som skapar mervärde för Eniros kunder ochbidrar till en lönsam verksamhet. En ökad multiscreen-användningi kombination med utökade mobila söktjänstergör det mobila söket till den snabbast växande delenav Eniros affär.

Strategi (år 2014)
Eniros ambition är att erbjuda attraktivasöktjänster i de kanaler som användarnaväljer att söka sin information. Genomatt fortsätta vara lyhörd för användarnasförändrade sökbeteeende och stärka bolagetsnärvaro i de växande mediesegmentenska Eniro befästa sin position.Användaren ska hitta svar på de frågorman ställer om det lokala utbudet av varor,tjänster och företag på det sätt mansjälv vill, via mobil, surfplatta eller dator,liksom på andra vägar som vi idag barakan ana. Vi arbetar efter en multiscreenmodellsom inte begränsar sökandet tillen viss kanal, utan gör informationentillgänglig i olika kanaler.

Vision (år 2014)
Eniros vision är att vara symbolen för lokalt sök. Enirohar en etablerad position för att fortsätta utveckla denbästa kvalitetenoch tekniken för att tillgodose framtidenslokala sök. Eniros främsta styrkor är bolagets databasmed dess unika lokala information, regionens störstasäljkår och välkända varumärken i alla verksammaregioner.Eniro har en vision att vara den ledande leverantöreni Skandinavien, Finlandoch Polen för detmobilalokala söket.

Affärsidé (år 2002)
Den övergripande affärsidén är att underlätta handel genom att sammanföra köpare och säljare. Detta sker genom att tillhandahålla vägledande media på användarens villkor närhelst det finns eller skapas ett köpbehov. Tjänsterna riktar sig till både enskilda användare eller individer, business-to-individual (B2I) och till business-to-business-segmentet (B2B).

Mål (år 2002)

 • Stärka positionerna på befintliga marknader.
 • Öka online-närvaron.

Strategi (år 2002)
Eniros strategi är fokuserad på att stärka positionerna och lönsamheten på befintliga marknader, i synnerhet i Sverige och Norden. Strategin syftar till att skapa tillväxt inom offline- och online-segmenten genom såväl organisk tillväxt som förvärv.

Vision (år 2002)
Eniros vision är att vara en av de ledande leverantörerna av vägledande media i Europa genom att vara den som företag och privatpersoner hyser tillit till och först vänder sig till när man har för avsikt att köpa eller sälja en vara eller en tjänst.

Lindex

Lindex är sedan december 2007 en del av den finska koncernen Stockmann som är noterad på OMX Nordiska Börs Helsingfors. Stockmann har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Affärsidé (år 1999)
Lindex affärsidé är att erbjuda kvinnor och barn ett prisvärt, moderiktigt och brett sortiment kläder av god kvalitet. Vi skall finnas där kunderna behöver oss och alltid möta dem med hjärtlig och öppen relation.

Mål (år 1999)
Lindex mål är att i en internationell jämförelse vara en av de ledande butiks- kedjorna inom damkonfektion, damunderkläder och barnkläder.

Strategi (år 1999)
Lindex långsiktiga strategi för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet är:

 • att fokusera på kundgruppen kvinnor i åldern över 30 år samt barn upp till 13 år;
 • att erbjuda och utveckla ett intressant och välkoordinerat sortiment med främst egna, men även internationellt välkända varumärken,
 • att öka effektiviteten genom förbättrad logistik,
 • att utnyttja skalfördelarna i Lindexkonceptet för ökad lönsamhet,
 • att expandera med butiker i attraktiva lägen och med stora kundflöden,
 • att vidareutveckla butiken som den viktigaste marknadsföringskanalen,
 • att vidareutveckla personalens kompetens genom fortlöpande utbildning och träning samt,
 • att samtliga handlingar och aktiviteter skall präglas av god etik.

Lindex expansionsstrategi för de närmaste åren är:

 • att öka antalet butiker i Norden,
 • att öka antalet butiker i Tyskland och
 • att öka det fjärde produktområdet Lindex Care genom expansion till fler butiker.

Clas Ohlson

Affärsidé (år 2014)
Vår affärsidé är att göra det smidigt för människor att lösa vardagens praktiska små problem.

Vision och mål (år 2012)
Vi vill utveckla en stark internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet och god värdetillväxt för våra aktieägare. Detta ska ske genom att vara det självklara valet för människors praktiska problemlösning i vardagen.

 • Försäljningstillväxt lägst 10 procent
 • Rörelsemarginal lägst 10 procent

Affärsidé (år 2002)
Vår affärsidé är att sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker och via postorder/internet. Vi ska arbeta med god varukvalitet och hög servicenivå.

Mål och Strategier (år 2002)

 • Vår målsättning är en årlig tillväxttakt på 15 procent. Detta ska vi uppnå genom ökad försäljning i befintliga butiker och genom en nyetablering med mellan sex och tio nya butiker per år som mål.
 • Nettomarginal 12 procent.
 • Vi ska erbjuda ett brett och attraktivt sortiment. 10-15 procent av sortimentet förnyas därför varje år genom att nya produktområden tillförs samt genom kompletteringar och ersättningar inom befintliga områden.
 • Varumärket Clas Ohlson uppfattas redan idag som starkt och ska genom en fokuserad marknadsföring bli ännu starkare.
 • Vårt mål är att erbjuda en servicegrad på 98 procent (Kunden ska erhålla minst 98 procent av beställda artiklar vid första leveransen.) samtitigt som lageromsättningshastigheten i centrallagret lägst ska uppgå till 6 gånger per år. Vidare ska omsättningshastigheten i våra butikslager i genomsnitt uppgå till 8-10 gånger per år.
 • Vårt mål är att ha en motiverad, kunnig och engagerad personal. Detta ska vi uppnå genom incitamentslöner, utbildning och goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.

Spendrups

Affärsidé (år 2014)
Spendrups är ett självständigtbryggeri som säljer kvalitetsdrycker genom ett kundnära, kreativt och effektivt arbetssätt.

Vision (år 2014)
Spendrups ska vara branschens bästa bryggeri, som skapar mervärden för kunden och dryckesupplevelser i världsklass för konsumenten.

Affärsidé (år 1999)
Spendrups affärsidé är att tillverka, importera och marknadsföra drycker, före- trädesvis bryggeriprodukter och vin.

Mål (år 1999)
Att bli Sveriges ledande ölbryggeri med lönsamhet och stabilitet genom dominans inom flera produkt- och affärsområden.

Strategi (år 1999)
Att knyta samman Spendrups hundraåriga tradition med nutidens krav är betydelsefullt om Spendrups ska nå sitt mål att bli Sveriges ledande ölbryggeri. Viktiga hörnstenar i strategin är bl a följande.

 • Ölkvalité i världsklass – Spendrups kommer även fortsättningsvis att kompromisslöst hålla kvar vid sina stränga kvalitetsnormer och principer för ölbryggning.
 • Starka varumärken – Genom att kommunicera ännu bättre budskap till konsumenterna och genom att ladda varumärkena så att konsumenterna upplever ett ökat mervärde ska Spendrups varumärken stärkas ytterligare.
 • Spendrups ska genom att förbättra servicen och genom att beakta kundernas individuella behov bli en ännu bättre samarbetspartner.
 • Spendrups ska ligga i framkanten på den tekniska utvecklingen, såväl vad gäller nya förpackningar som produktionsteknik och IT.
 • Spendrups verksamhet ska sträva efter kostnadseffektivitet i varje led.

Värderingar (år 1999)

 • Spendrups brygger öl på traditionellt sätt, på enbart malt, humle, jäst och vatten – utan tillsatser.
 • Spendrups brygger och distribuerar miljövänligt.
 • Konkurrens är bra både för kunder, konsumenter och företag. Utan konkurrens, ingen utveckling.
 • Spendrups ska utvecklas som ett fristående svenskt bryggeriföretag och Spendrups Stiftelse är garanten för bolagets självständighet och oberoende.
 • Medarbetare som får ta ansvar gör ett bättre arbete.

Billerud

Affärsidé (år 2002)
Billerud ska förse kunderna med innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. Verksamheten ska ge en god och stabil lönsamhet, baserat på kostnadseffektiva och miljöriktiga processer.

Strategi och mål (år 2002)
Billeruds övergripande mål är hög lönsamhet och god värdetillväxt för bolagets aktieägare. Med de finansiella målen som utgångspunkt har Billerud formulerat en strategi som i huvudsak baseras på följande hörnstenar:

 • Fokus på attraktiva nischsegment.
 • Konkurrenskraftig produktion.
 • Kundanpassad produktutveckling.
 • Växa såväl organiskt som genom förvärv.
 • Målet är att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel i genomsnitt ska motsvara minst 15 procent.
 • Målet är att utdelningen över en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå till 50 procent av nettovinsten.

Broström

Broström was acquired by Maersk Tankers in January 2009 and is therefore part of the global Maersk Group.

Affärsidé (år 1999)
Broström erbjuder industrin konkurrenskraftiga logistiklösningar med fokusering på industriell tanksjöfart och marina tjänster.

Vision (år 1999)
Broström skall vara marknadsledande på marina logistiktjänster för olje- och kemikalieindustrin.
I Broströms vision ingår också att vara störst på de marknader och inom de segment man verkar.
Broström söker nära och långsiktiga kundrelationer och skall vara det naturliga valet när olje- och kemiföretag efterfrågar marina logistiklösningar.

Ekonomiska mål (år 1999)

 • Den justerade soliditeten skall bibehållas och överstiga 30 procent.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 12 procent över en konjunkturcykel.

Strategi (år 1999)

 • Broströms skall leda utvecklingen av logistiska lösningar för främst olje – och kemikalieindustrin.
 • Broströms skall växa genom ökad kontraktstäckning, utveckling av nya marknader samt genom företagsförvärv.
 • Broströms skall intensifiera de logistiska partnerskapen med industriella kunder.
 • Broströms utbud av logistiktjänster skall vara ledande inom kvalitet och säkerhet.
 • Broströms produktion skall vara kostnadseffektiv och skalfördelarna utvecklas.
 • Broströms skall utveckla affärsrelationer med Vopak och dess nätverk av tankterminaler för lagring och hantering.

SCA

Affärsidé (år 2014)
Att hållbart utveckla, producera, marknadsföra och sälja alltmer högförädlade produkter och tjänster för kunder och konsumenter inom hygien- och skogsindustrimarknaderna. Att tillfredsställa behoven genom bättre kund- och konsumentinsikt, kunskap om lokala och regionala marknadsförutsättningar samt på ett högklassigt sätt ta våra produkter till marknaden. Detta kombinerat med global erfarenhet, starka varumärken, effektiv produktion och innovation.

Affärsidé (år 2002)
SCA producerar och säljer absorberande hygienprodukter, förpackningslösningar och tryckpapper. Med kunskap om slutanvändarnas behov och fibermaterialets egenskaper ska SCA erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster. För privatpersoner ska produkterna ge ökad livskvalitet; för institutioner och företag ska SCAs produkter och tjänster ge ökad produktkvalitet, säkerhet, produktivitet samt lönsamhet.

Mål för människor och miljö (år 2013) – utdrag
Vi ska leverera bättre,säkra och miljöanpassade lösningar till våra kunder. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan genom att ta hänsyn till nya innovationers hela livscykel.

SCAs leverantörsstandard ska användas för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan. Från 2015 ska den finnas med i alla leverantörskontrakt.Vi ska efterleva SCAs uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

Vi ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår.Vi ska trefaldiga produktionen av biobränsle från våra skogar till år 2020, med 2010 som referensår. Vindkraftsproduktionen på SCAs skogsmark ska öka till 5 TWh till år 2020.

Vår ambition är hållbart vattenbruk och vi ska minska vattenanvändningen i områden med vattenstress med 10 procent till år 2015, med 2010 som referensår. Samtliga SCAs massa- och pappersbruk ska förses med mekanisk och biologisk vattenrening till år 2015.

Strategi (år 2013) – utdrag
Att öka hygienverksamhetens andel av SCA-koncernen har varit en strategisk inriktning för att minska konjunkturkänsligheten och därmed säkra en långsiktigt stabilare lönsamhet och tillväxt. Tillväxt kommer huvudsakligen att ske organiskt men också genomförvärv. SCA har ambitionen att växa och stärka positionerna både på mogna marknader och tillväxtmarknader bland annat genom att bredda erbjudandet av produktkategorier, produktsortiment och tjänster, samt att växa i nya segment och kanaler. Påde marknader där SCA har verksamhet är den långsiktiga ambitionen att vara ledande och stärka varumärkespositionerna.

Innovation driver tillväxt och lönsamhet. En ökad innovationstakt, baserad på SCAs omfattande kund- och konsumentinsikt, förbättrar SCAs konkurrenskraft samt stärker och differentierar kunderbjudandet. Genom nya och förbättrade kunderbjudanden stärker SCA sina varumärken och ökar kund- och konsumentnyttan. Hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet är faktorer av storbetydelse för kunder och konsumenter och därmed även i utvecklingen av nya produkter och tjänster. SCAs strategiska inriktning är att öka innovationstakten, dra nytta av globala skalfördelar samt säkerställa att alla segment har en konkurrenskraftig och balanserad portfölj av innovationer. Särskilt fokus läggs på att utforska möjligheterna att bredda produktportföljen men även att öka utbudet av tjänster.

Förbättrad kapitaleffektivitet, lägre kostnader och stärkt kassaflöde åstadkoms genom effektiviserings- och besparingsåtgärder samt optimering av sysselsatt kapital i samtliga delar av koncernen. Effektivare produktion och processer stärker konkurrenskraften och gör det möjligt för SCA att förbättra kundservice och kundnöjdhet. Det ger också i de flesta fall positiva miljöeffekter. Globala funktioner inom hygienverksamheten avseende bland annat innovations- och varumärkesarbetet samt produktion, inköp och logistik genererar kostnadssynergier och möjliggör en effektiv resursallokering. Av effektivitetsskäl väljer SCA att arbeta med partners i vissa delar av världen.

Custos

Affärsidé (år 1999)
Custos är ett investmentbolag vars affärsidé är att investera i bolag med stor potential för värdeökning och att genom aktivt ägande skapa ytterligare värde.

Mål (år 1999)
Målet är att uthålligt ge Custos aktieägare största möjliga värdeökning med begränsat risktagande.

Strategi (år 1999)
Viktiga element i strategin är:

 • Ägande i ett begränsat antal, främst marknadsnoterade, företag.
 • Fokus på Sverige och övriga Norden.
 • Tillräckligt stora ägarandelar för att möjliggöra ett aktivt ägande.
 • Långsiktighet med en investeringshorisont på tre till åtta år.
 • Industriellt riktiga åtgärder anpassade till kapitalmarknadens krav.

Skanska

Affärsidé (år 2011)
Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.

Mål (år 2014)
Skanskas övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. Projekten är kärnan i koncernens verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma projekt.

Skanska ska vara den ledande projektutvecklaren på lokala marknader och inom utvalda produktområden såsom bostäder, kontor och handel samt inom utvalda typer av infrastrukturprojekt.

Till de finansiella målen läggs även kvalitativa mål – de fem nollvisionerna – som också är våra kärnvärden. Dessa mål är baserade på visionen att verksamheten ska bedrivas med:

 • Noll förlustprojekt – förlustprojekt förstör både lönsamhet och kundrelationer.
 • Noll arbetsplatsolyckor – genom att garantera säkerhet på och runt om byggarbetsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och allmänheten.
 • Noll miljöincidenter – genom att utföra projekten på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.
 • Noll etiska oegentligheter – genom nolltolerans mot alla former av mutor och korruption.
 • Noll defekter – ger förbättrat slutresultat och ökad kundnöjdhet.

Affärsidé (år 2002)
Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.

Vision (år 2002)
Skanska ska vara världsledande – kundens första val – inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling.

Mål (år 2002)

 • Vara nr 1 eller nr 2, avseende storlek och lönsamhet, på alla de byggande affärsenheternas hemmamarknader.
 • Vara den ledande projektutvecklaren i utvalda länder och inom utvalda produktområden såsom bostäder, kontor, handel och utvalda typer av BOT-projekt.
 • Ha en värdeskapande Service-verksamhet.

Läs mer om:

Affärsidé
Nulägesanalys
Mål
Strategi
Handlingsplan
Uppföljning

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar