Äga bostad

Inom detta avsnitt kan du läsa om vad du bör göra för underhåll av ditt hus eller bostadsrätt. Du finner också information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som bostadsrättsinnehavare.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Äga

Kostnader

Att äga ett hus kostar en hel del. Det är mer än bara räntor och amorteringar som ska betalas löpande. Fundera över vilka kostnader du har för ditt hus. Skapa en budget för oförutsedda kostnader och gör en underhållsplan.

Det är inte bara lånet, om du har ett sådant, som ska betalas löpande om du bor i en bostadsrätt. Du ska också betala årsavgift till föreningen. Årsavgiften delas upp och betalas månadsvis.

Bostadsanpassning

Om du har funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan du söka bidrag från din kommun för att få din bostad anpassad. Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i din bostad.

Brandskydd

De flesta dödsfall vid bränder sker när människor sover. I Boverkets byggregler finns krav att alla nybyggda bostäder ska ha brandvarnare, men Räddningsverket rekommenderar i sitt allmänna råd att alla befintliga bostäder bör ha brandvarnare.

När du ska sätta upp din brandvarnare är det viktigt att du sätter den i takets högsta punkt, eftersom röken stiger uppåt. Har ditt hus mer än en våning är det bra om du sätter upp minst en brandvarnare på varje våningsplan. Tänk även på att det kan vara bra att ha brandvarnarna i anslutning till sovrummen.

Energianvändning

Det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi i ditt hus eller din lägenhet. En del åtgärder är både enkla och billiga. Den mesta energin går igenom byggnadens klimatskal, d.v.s. det är värmeisolering och täthet som avgör hur mycket. Ventilationen och varmvattenuppvärmning är därefter största posterna.

Dålig inomhusmiljö kan ge hälsoproblem

När flera personer i samma hus får besvär av bland annat irriterade ögon, illamående eller trötthet kan det beror på problem med inomhusmiljön. Problemen kännetecknas med att symtomen försvinner när man lämnar byggnaden.

Lämna en kommentar