Bostad för nya svenskar

Om du har kommit till Sverige som flykting har du rätt till en bostad under tiden ditt asylärende behandlas. Du kan välja att bo hemma hos släkt eller vänner i så kallat Eget boende eller i någon av de lägenheter som Migrationsverket hyr, så kallat Anläggningsboende.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bostad för nya svenskar

I Migrationsverkets lägenheter kan familjer få egna rum medan ensamstående får räkna med att dela rum med andra personer. Ni som bor i lägenheten ansvarar för att sköta hushållet.

Av alla asylsökande i Sverige bor cirka 55 procent inneboende hos släkt och vänner medan cirka 45 procent bor i Migrationsverkets lägenheter.

Efter uppehållstillståndet

Under tiden du väntar på uppehållstillståndet ska du delta i organiserad sysselsättning av olika slag, som svenskaundervisning, arbetspraktik eller att hjälpa landsmän till rätta. När du har fått ditt uppehållstillstånd är det meningen att du ska försörja dig själv.

Direkt efter att du fått uppehållstillstånd kommer du att få träffa Arbetsförmedlingen. Behöver du hjälp med att hitta arbete eller bostad kommer du att få det av Arbetsförmedlingen. Tillsammans går ni igenom din arbetslivs-erfarenhet, dina ambitioner och din familjesituation. Arbetsförmedlingen kommer därefter att ge dig ett förslag på boende och arbete i en av Sveriges kommuner.

Godtar du Arbetsförmedlingens förslag kan du flytta in i ditt nya hem så snart det går. Men du behöver inte acceptera Arbetsförmedlingens förslag på var du ska bo. Vill du hellre bo i en annan kommun har du rätt att göra det. Men då är det upp till dig själv att ordna en bostad. I Sveriges större städer är det allmän bostadsbrist och det kan ta tid att hitta en ledig bostad som passar dig. På grund av detta bor många kvar som inneboende även en tid efter uppehållstillståndet.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar