Kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt ett mellanting av vanlig hyres- och bostadsrätt. Boende i en kooperativ hyresrätt har större inflytande över sitt boende än t.ex. boende i en vanlig hyresrätt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bo i kooperativ hyresrätt

Som boende i en kooperativ hyresrätt hyr du lägenheten på ungefär samma villkor som du hyr en vanlig hyresrätt. Skillnaden är att du hyr lägenheten av en kooperativ hyresrättsförening istället för av ett fastighetsbolag.

Betalar till föreningen

För att få bo i en kooperativ hyresrätt måste du vara medlem i föreningen. När du flyttar in betalar du både en medlemsinsats och en upplåtelseinsats. Vad beloppen är varierar från förening till förening. Om du väljer att säga upp din lägenhet för att du ska flytta får du tillbaka din upplåtelseinsats, men däremot inte din medlemsinsats.

Eget arbete påverkar hyran

Medlemmarna i en kooperativ beslutar gemensamt i vilken utsträckning förvaltningen ska ske via egna arbetsinsatser eller via annan entreprenör. Väljer medlemmarna att utföra arbete själva påverkas hyran till fördel för de boende. Tänk på att hyrorna i kooperativa hyresrätter beslutas av föreningens styrelse. Som hyresgäst kan du därmed inte få din hyra prövad av hyresnämnden.

Hyres- eller ägarmodellen

Det finns två typer av kooperativa hyresrättsföreningar:

  • Ägarmodellen, som innebär att föreningen äger det eller de hus där lägenheterna finns.
  • Hyresmodellen, som innebär att föreningen hyr lägenheter som den i sin tur upplåter med kooperativ hyresrätt.

Om boende i ett hyreshus bestämmer sig för att förvärva byggnaden för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt, måste föreningen upprätta en ekonomisk plan. Planen ska vara försedd med intyg från två intygsgivare som har prövat om projektet är ekonomiskt hållbart. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som väljer ut sina två behöriga intygsgivare som finns att söka fram på Boverkets webbplats.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar