Check, postväxel

Checkar och postväxlar är äldre betalningsmedel som numera används i begränsad omfattning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Check, postväxel

Checken är en skriftlig betalningsanvisning där utställaren ger sin bank i uppdrag att betala ut ett visst belopp från sitt konto. Enligt checklagen ska checken lösas in inom tjugo dagar. Det är dock i regel möjligt för banken att även senare ta emot och lösa in en check. Vid inlösen gör banken en täckningskontroll, vanligen genom att ringa utställarens bank. Att betala med check har på senare år blivit mindre vanligt. Vissa banker saknar numera checkar i sitt sortiment. De banker som erbjuder checkar, tar i regel ut en avgift av kontohavaren vid checkanvändning.

Om du inte vill betala en större penningsumma kontant eller genom att girera till betalningsmottagaren kan du köpa en postväxel. Postväxeln köper du i bank där den skrivs ut på ett visst belopp till en namngiven mottagare. Postväxeln överlämnas till betalningsmottagaren som i sin tur löser in den i bank.

En postväxel är ett betalningsmedel och bör inte användas som ett alternativ till att sätta in pengar på ett sparkonto – det är den inte lämplig för.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar