Giro, kassa, överföring

Girobetalning - En girotjänst fungerar så att du skickar dina inbetalningskort och en betalningsorder till den girocentral (t.ex. privatgiro) som ditt konto är anslutet till och därifrån fördelas dina betalningsorder till respektive mottagare. En girobetalning anses enligt praxis fullgjord när pengarna bokförts på mottagarens konto. Normalt tar en betalning tre bankdagar, men du måste räkna med att det kan ta någon dag extra i samband med månadsskiften och storhelger. Om det inte finns täckning på kontot skickar de flesta banker tillbaka hela betalningsuppdraget.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Giro, kassa, överföring

Betalning i kassa – I kassan på banken kan du betala via plus- eller bankgiro till en betalningsmottagare. Förutom att det ibland kan ta ganska lång tid och att du är hänvisad till bankens öppettider så är betalning i kassa ofta förenat med ganska höga avgifter.

Överföringar – Genom att skriva ett avtal – överföringsuppdrag – med banken, kan du ha en stående överföring från ditt konto. Stående överföring brukar användas för det egna regelbundna sparandet i till exempel fonder eller pensionssparande eller för regelbundna överföringar till en viss mottagare. Som kontohavare kan du när som helst återkalla (säga upp) en stående överföring.

Enstaka överföringar till eget eller annans konto görs som regel som en manuell överföring, vilken utförs i kassan på banken.

Med en knapptelefon eller via Internet kan du själv göra manuella överföringar mellan egna konton och från det egna kontot till andras konton.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar