Internetbetalning

Via bankernas Internettjänster kan du själv betala räkningar via plus- och bankgirot, göra lånebetalningar och överföringar mellan konton. En förutsättning för att betalningen ska genomföras är att det finns täckning på kontot.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Internetbetalning

Vid betalning via Internet fyller du själv i alla uppgifter såsom bank- eller plusgirokontonummer, belopp och eventuellt referensnummer. Det är naturligtvis viktigt att alla uppgifter blir rätt ifyllda så att betalningen når rätt mottagare och att mottagaren dessutom kan se vad betalningen avser. För att få tillgång till Internetbanken krävs att du kan identifiera dig i datasystemet. Bankerna har utarbetat olika säkerhetssystem för detta.

Enligt Internetavtalet med banken ansvarar du själv för att utrustningen såsom dator, programvaror och Internetuppkoppling är lämpade för ändamålet. Banken brukar därutöver friskriva sig från ansvar vid till exempel uteblivna betalningar på grund av störningar i bankens datasystem eller allmänna telekommunikationer.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar